Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit




Rekisteröityneen profiili

Dragets Kanals Vänner

Tunnistenumero rekisterissä: 8677204880-26
Rekisteröintipäivä: 28.12.2008 18:37:40

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.12.2013 12:23:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 1.12.2013 12:23:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Dragets Kanals Vänner
Lyhenne: DKV
Organisaation oikeudellinen muoto: Förening
Internet-osoite: http://www.dragetskanal.se

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaiset (valtiotasoa alempi hallintotaso)

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Åke Elgstrand
Tehtävä organisaatiossa: Sekreterare

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Åke Elgstrand
Tehtävä organisaatiossa: Sekreterare

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Augustendalsgatan 6 59432 Gamleby 6
59432 Gamleby
RUOTSI
Puhelinnumero: (+4670) 7313045
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: ake.elgstrand@bredband.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kanal Position:



Gudingen: N57-50,10 E16-32,57

Gamlebyviken: N57-50,10 E16-32,20

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Kanal.

Inventera förutsättningar för vattenväg mellan Östersjön vid Gudingen och Gamlebyviken.

Finansiering
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Målinriktning är ökad förståelse för miljövinst vid byggnation av ny vattenväg mellan Gamlebyviken och Gudingen / övriga Östersjön

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kehitysyhteistyö
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 20
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • RUOTSI

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.




Södra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Kalmar län
Västerviks kommun

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2012 - 11/2013
Kokonaisbudjetti: 1 000
josta julkista rahoitusta: 1 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 1 000
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Medverkande intressent och eller finansiär sökes

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
https://webgate.ec.europa.eu/transparencyregister/restricted/infos/protection.do?popup=1