Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Inschrijvingsnummer in het register 86354862662-55
Inschrijvingsdatum: 25-11-09 14:54:25

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 29-10-13 14:06:56
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 29-10-13 14:06:56


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement
Acroniem: FNADE
Rechtsvorm: Association loi 1901
Website: http://www.fnade.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Vakbonden

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Vincent LE BLAN
Functie: Délégué Général

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Valérie  Plainemaison
Functie: Représentante permanente

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor rue de Naples  33
75008 Paris
FRANKRIJK
Telefoon: (+33) 1 53 04 32 90
Faxnummer: (+33) 1 53 04 32 99
Overige contactgegevens: Antenne de la FNADE à Bruxelles:
FNADE Bruxelles
Rue Philippe le Bon 15
BE-1000 Bruxelles BELGIQUE
Tél. : +32 (0)2 230 65 50
Fax : +32 (0)2 230 73 79

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: La FNADE est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l'environnement. Elle est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs et les fabricants de matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants :
- La gestion des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux : collecte, traitement, tri/transfert, valorisation énergétique ou biologique,
- La conception, réalisation et exploitation des sites, déchèteries, unités de traitement et de valorisation énergétique ou biologique : site de transfert, usines d'incinération, centres de tri, plateformes de compostage, centres de stockage,
- La construction et la fabrication des équipements et matériels,
- La dépollution des sols,
- Le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines,
- Le conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Florent Eveillé 31-10-13 29-10-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


La FNADE représente les intérêts de ses membres auprès de l'Union Européenne sur des questions relatives à l'environnement.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Interne markt
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
La FNADE est membre de la FEAD, Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 100000  € en < 150000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.