Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 86354862662-55
Data Reġistrazzjoni: 25/11/2009 14:54:25

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 04/03/2015 11:19:46
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 04/03/2015 11:19:46
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 04/03/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

FNADE

Association loi 1901

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

II - Lobbyists u assoċjazzjonijiet kummerċjali/ta' negozju/professjonali interni

Trejdjunjins u assoċjazzjonijiet professjonali

    Dettalji personali

Rue de Naples, 33
Paris 75008
FRANZA

(+33) 1 53 04 32 90

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Vincent LE BLAN

Délégué Général

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  Valérie  Plainemaison

Représentante permanente

    Għanijiet u missjonijiet

La FNADE est l'organisation professionnelle représentative des métiers de la dépollution et de l'environnement. Elle est composée de 9 syndicats regroupant les prestataires de services, les constructeurs et les fabricants de matériels qui exercent dans les domaines d'activité suivants :
- La gestion des déchets ménagers et industriels, dangereux et non dangereux : collecte, traitement, tri/transfert, valorisation énergétique ou biologique,
- La conception, réalisation et exploitation des sites, déchèteries, unités de traitement et de valorisation énergétique ou biologique : site de transfert, usines d'incinération, centres de tri, plateformes de compostage, centres de stockage,
- La construction et la fabrication des équipements et matériels,
- La dépollution des sols,
- Le nettoiement de voiries et d'infrastructures urbaines,
- Le conseil, l'assistance à maîtrise d'œuvre et l'ingénierie dans les activités de collecte, de traitement et de valorisation des déchets.

Nazzjonali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Paquet Economie Circulaire


 

Le

Le

Le

Le

Le

La FNADE représente les intérêts de ses membres auprès de l'Union Européenne sur des questions relatives à l'environnement.

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

100%: 1   50%: 1  

2

1.5

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Florent Eveillé 04/11/2014 30/10/2015

    Oqsma ta’ interess

  • Ambjent
  • Azzjoni għall-Klima
  • Intrapriżi
  • Konsumaturi
  • Suq Intern

    Sħubija u affiljazzjoni

La FNADE est membre de la FEAD, Fédération Européenne des Activités de la Dépollution et de l'Environnement

    Dejta finanzjarja

01/2012  -  12/2012

< 9,999  

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.