Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce

Numărul de identificare din Registru: 86306733743-72
Data înscrierii: 16.06.2010 11:56:26

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 22.05.2014 14:13:07
Data ultimei actualizări anuale: 22.05.2014 14:13:07


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce
Acronim: MACIF
Statut juridic: SAM
Site internet: http://macif.fr

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Jean-Marc RABY
Funcţie: Directeur Général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Diane IANNUCCI
Funcţie: Chargée aux affaires européennes

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Rue de Pied de Fond  2 et 4
79037 NIORT CEDEX 9
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 01 55 31 63 26
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: La MACIF est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables sans intermédiaire, créée à Niort (France) en 1960. Premier assureur de la famille en France avec plus de 5 millions de sociétaires, la MACIF est un groupe à l'activité diversifiée, qui intervient en assurances de biens et de personnes (santé, prévoyance) et présente une offre en assurance-vie. Dans le domaine de l'assurance de biens, sa principale activité est l'assurance automobile et des motos avec 5,8 millions de véhicules assurés sur le territoire français. La MACIF adhère aux principes de l'économie sociale et du développement durable, et elle déploie une activité importante dans le domaine de la prévention.

- Assurance de personnes
- IARD
- Automobile
- Habitation et famille
- Banque et services financiers
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 4
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Bethy-Alexandra ALBA SANCHEZ-GALIAN 21.12.2013 19.12.2014
Diane LORTIOIS - IANNUCCI 07.12.2013 05.12.2014

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Evolution règlementaire du secteur français et européen de l'assurance et des autres services financiers

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri Interne
 • Cercetare şi tehnologie
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională
 • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
- AMICE
- GEMA
- FNMF
- ICMIF
- EURESA

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 50000  € şi < 100000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.