Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce

Tunnusnumber registris: 86306733743-72
Registreerimise kuupäev: 16.06.10 11:56:26

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 22.05.14 14:13:07
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 22.05.14 14:13:07


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce
Akronüüm: MACIF
Õiguslik vorm: SAM
Veebisait: http://macif.fr

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jean-Marc RABY
Ametikoht: Directeur Général

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Diane IANNUCCI
Ametikoht: Chargée aux affaires européennes

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2 et 4 Rue de Pied de Fond 
79037 NIORT CEDEX 9
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 01 55 31 63 26
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: La MACIF est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables sans intermédiaire, créée à Niort (France) en 1960. Premier assureur de la famille en France avec plus de 5 millions de sociétaires, la MACIF est un groupe à l'activité diversifiée, qui intervient en assurances de biens et de personnes (santé, prévoyance) et présente une offre en assurance-vie. Dans le domaine de l'assurance de biens, sa principale activité est l'assurance automobile et des motos avec 5,8 millions de véhicules assurés sur le territoire français. La MACIF adhère aux principes de l'économie sociale et du développement durable, et elle déploie une activité importante dans le domaine de la prévention.

- Assurance de personnes
- IARD
- Automobile
- Habitation et famille
- Banque et services financiers
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Bethy-Alexandra ALBA SANCHEZ-GALIAN 21.12.13 19.12.14
Diane LORTIOIS - IANNUCCI 7.12.13 5.12.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Evolution règlementaire du secteur français et européen de l'assurance et des autres services financiers

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
- AMICE
- GEMA
- FNMF
- ICMIF
- EURESA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.