Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce

Tunnusnumber registris: 86306733743-72
Registreerimise kuupäev: 16/06/2010 11:56:26

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/02/2015 12:28:58
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/02/2015 12:28:58
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce

MACIF

SAM

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Rue de Pied de Fond, 2 et 4
79037 NIORT CEDEX 9
PRANTSUSMAA

(+33) 01 55 31 63 26

    Juriidiliselt vastutav isik

Jean-Marc RABY

Directeur Général

    ELi asjade eest vastutav isik

Diane IANNUCCI

Chargée aux affaires européennes

    Eesmärgid ja ülesanded

La MACIF est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables sans intermédiaire, créée à Niort (France) en 1960. Premier assureur de la famille en France avec plus de 5 millions de sociétaires, la MACIF est un groupe à l'activité diversifiée, qui intervient en assurances de biens et de personnes (santé, prévoyance) et présente une offre en assurance-vie. Dans le domaine de l'assurance de biens, sa principale activité est l'assurance automobile et des motos avec 5,8 millions de véhicules assurés sur le territoire français. La MACIF adhère aux principes de l'économie sociale et du développement durable, et elle déploie une activité importante dans le domaine de la prévention.

- Assurance de personnes
- IARD
- Automobile
- Habitation et famille
- Banque et services financiers

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Marché unique
Marché unique de l'assurance et des services financiers
Protection des consommateurs
Droit de la concurrence
Fiscalité
Tout domaine en lien avec l'assurance


 

Suivi des travaux du groupe d'experts européens sur le droit des contrats

Ei

Suivi des travaux du groupe d'experts sur les services financiers PRIPS

Suivi des travaux et réflexions de l'Intergroupe parlementaire sur l'économie sociale et solidaire

Ei

Evolution réglementaire du secteur français et européen de l'assurance et des autres services financiers

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 3  

3

1,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Diane LORTIOIS - IANNUCCI 04/12/2014 02/12/2015
Bethy-Alexandra ALBA SANCHEZ-GALIAN 14/01/2015 12/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

    Liikmed ja liikmesus

- AMICE
- GEMA
- FNMF
- ICMIF
- EURESA
- Social Economy Europe

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
SEAP - Society of European Affairs Practitioners