Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Aviva Plc

Αριθμός μητρώου: 86270761494-62
ημερομηνία της εγγραφής: 08/04/2009 11:07:41

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 30/05/2015 00:35:23
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 05/02/2015 17:36:35
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 05/02/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Aviva Plc

Aviva

Public Limited Company

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

1 Undershaft, St Helen's
EC3P 3DQ London
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

(+44) 2072832000

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Mark Wilson

Chief Executive Officer

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Victoria Roberts

Head of European & International Public Policy

    Στόχοι και αποστολή

Aviva is the UK's largest insurer with strong businesses in selected European markets. We have over 31 million customers worldwide.

Aviva’s principal business activities are long-term savings (investments, pensions, healthcare), general insurance (home, motor, travel, business insurance) and asset management.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Solvency II and Omnibus II
Resolution and Recovery of non-banks
Review of European Supervisory Authorities

Green Paper on Capital Markets Union
Investment Plan for Europe
European Long-Term Investment Funds

Insurance Mediation Directive
Packaged Retail Investment Products Regulation
Markets in Financial Instruments Directive

Pensions incl. review of IORP Directive
Financial Transactions Tax
Data Protection
Corporate Governance and Shareholder Rights Directive

- Consultation responses e.g. Green Paper on CMU
- Aviva policy papers e.g. Sustainable Capital Markets Union Manifesto
- Regular roundtable events with Euractiv.
- Aviva press releases.


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

75%: 2   25%: 2

4

2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Εσωτερική αγορά
 • Καταναλωτές
 • Μεταφορές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Φορολογία

    Μέλη

Key associations and pan-EU networks include: European Financial Services Roundtable (EFR); Pan-European Insurance Forum (PEIF); Chief Finance Officers Forum (CFO Forum); Chief Risk Officers Forum (CRO Forum); the Geneva Association (GA); Confederation of British Industry (CBI); Association of British Insurers (ABI); Investment Market Association (IMA); European Fund Managers Association (EFAMA); CityUK; International Regulatory Strategy Group (IRSG). In addition, we work with Fleishman Hillard as our Brussels-based consultancy.

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 500.000 € και < 599.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.