Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Ile-de-France Europe

Identifikavimo numeris Registre: 86172696311-16
Registracijos data: 11.7.27 15.38.16

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.30 10.54.27
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.30 10.54.27


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Ile-de-France Europe
Akronimas: IdFE
Teisinis statusas: Association de loi française 1901
Svetainė: http://www.iledefrance-europe.eu

Kategorijos

Kategorija: VI. Organizacijos, atstovaujančios vietos, regioninės ir savivaldos institucijoms, kitos viešosios įstaigos arba mišraus pobūdžio subjektai ir kt.
Tiksliau: Vietos, regioninės ir savivaldos institucijos (subnacionalinis lygmuo)

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Françoise CHOTARD
Pareigos: Directrice

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Françoise CHOTARD
Pareigos: Directrice

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Boulevard des Invalides  35
75007 Paris
PRANCŪZIJA
Telefono numeris: (+32) 022892510
Faksas: (+32) 025136374
Papildoma kontaktinė informacija: Adresse à Bruxelles : 10 rue Montoyer - 1000 Bruxelles - Belgique

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: - faire prévaloir les intérêts de ses membres auprès des Institutions européennes ;
- conduire les élus et les services administratifs à acquérir une bonne connaissance des rouages et des domaines d’intervention de l’Union européenne et à intégrer, dans le cadre de leur mission, la dimension communautaire ;
- informer ses membres de tous travaux, programmes et initiatives communautaires susceptibles de les concerner ;
- assurer une mission d’assistance technique destinée aux collectivités territoriales adhérentes, et à leurs organismes associés ;
- faciliter les contacts avec la Commission et le montage des projets dans le cadre des programmes et politiques communautaires ;
- développer et intensifier les relations des collectivités territoriales adhérentes avec le Comité des régions, le Parlement européen et l’ensemble des instances communautaires et de s’associer à leurs travaux dans une perspective de lobbying ;
- développer les relations avec les membres de la Représentation permanente française à Bruxelles ;
- de développer des relations de partenariat avec les autres représentations régionales françaises et européennes et notamment la coopération avec les autres Régions capitales de l’Union européenne, dans le cadre du réseau des Régions Capitales (RRC).
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija: 1 directrice
4 chargés de mission
1 assistante
2 stagiaires

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Mathieu SIMON 14.7.26 15.7.24
Cédric DAUMAS 14.7.26 15.7.24
Françoise GUASPARE 14.7.3 15.6.30
Françoise CHOTARD 13.9.13 14.9.10

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


- contacts avec des membres ou des fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union,
- préparation, diffusion et communication de lettres, de matériel d'information ou de documents de discussion et
de prises de position
- organisation d'événements, de rencontres ou d'activités
promotionnelles et d'événements sociaux ou conférences
- contributions volontaires et participation à des consultations formelles sur des actes législatifs ou d'autres actes juridiques de l'Union envisagés ou à d'autres
consultations ouvertes

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 6
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • CONSEIL REGIONAL D'ILE DE FRANCE (0 Nariai)
 • CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE (0 Nariai)
 • CONSEIL GENERAL DE LA SEINE SAINT DENIS (0 Nariai)
 • CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE (0 Nariai)
 • CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE (0 Nariai)
 • CONSEIL GENERAL DE LA SEINE ET MARNE (0 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • PRANCŪZIJA

Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2010 - 12/2010
Bendras biudžetas: 735 518
viešųjų lėšų dalis: 735 518
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 735 518
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata:
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.