Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

ASSOCIATION OF ACCREDITED PUBLIC POLICY ADVOCATES TO THE EUROPEAN UNION

Identifikavimo numeris Registre: 86045688255-44
Registracijos data: 06/03/2012 13:21:53

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 09:46:09
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 09:46:09
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

ASSOCIATION OF ACCREDITED PUBLIC POLICY ADVOCATES TO THE EUROPEAN UNION

AALEP

AISBL

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Place des Gueux, 5
1000 Brussels
BELGIJA

(+322) 3305176

    Teisiškai atsakingas asmuo

Christian de FOULOY

Chairman

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Christian de FOULOY

Chairman

    Tikslai ir uždaviniai

Founded in 2005, AALEP is an international non-profit association (AISBL) under Belgian law that seeks to serve as an information resource and to provide its members with opportunities for professional development, knowledge sharing and networking, all grounded in a culture of camaraderie. AALEP is a membership organization established exclusively for advocates/lobbyists who provide intelligent,unbiased, and trusted advice for a client or employer. Its members are linked to one another by their commitment to integrity, competence, trust and service and they adhere to a stict Code of Ethics and Standards of Professional Practice.

AALEP's activities are broken down into several areas:

1. Training, Education, Networking
2. Research and Consulting Services
3. Publications
4. Website

  • Europos
  • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Education, External relations, Trade (TTIP)

None to report


 

Non

Non

Non

Non

Non

No lobbying activities to be reported

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1  

1

1

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Išorės santykiai
  • Komunikacija
  • Švietimas
  • Transeuropiniai tinklai
  • Užsienio politika ir saugumas
  • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

www.aalep.eu

Protocols of co-operation with Lobbyists' organisations throughout the EU

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

No other funding sources to report

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.