Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

ASSOCIATION OF ACCREDITED PUBLIC POLICY ADVOCATES TO THE EUROPEAN UNION

Identifikavimo numeris Registre: 86045688255-44
Registracijos data: 12.3.6 13.21.53

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.2.7 09.43.35
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.2.7 09.43.35


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: ASSOCIATION OF ACCREDITED PUBLIC POLICY ADVOCATES TO THE EUROPEAN UNION
Akronimas: AALEP
Teisinis statusas: AISBL
Svetainė: http://www.aalep.eu

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Christian de FOULOY
Pareigos: Chairman

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Christian de FOULOY
Pareigos: Chairman

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Place des Gueux  5
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+322) 3305176
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: Mobile Telephone: + 32 497 48 21 11

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Founded in 2005, AALEP is an international non-profit association (AISBL) under Belgian law that seeks to serve as an information resource and to provide its members with opportunities for professional development, knowledge sharing and networking, all grounded in a culture of camaraderie. AALEP is a membership organization established exclusively for advocates/lobbyists who provide intelligent,unbiased, and trusted advice for a client or employer. Its members are linked to one another by their commitment to integrity, competence, trust and service and they adhere to a stict Code of Ethics and Standards of Professional Practice.

AALEP's activities are broken down into several areas:

1. Training, Education, Networking
2. Research and Consulting Services
3. Publications
4. Website
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


No lobbying activities to be reported

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Išorės santykiai
 • Komunikacija
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vystymasis

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.