Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 8599730214-81
Дата на регистрация: 08-7-21 10:31:32

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-24 18:06:16
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-24 18:06:16


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V.
Инициали:
Правен статут: gemeinnütziger, eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.afw-verband.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Norman Wirth
Длъжност: Geschäftsführender Vorstand

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Norman Wirth
Длъжност: GF-Vorstand

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Ackerstr.  3
10115 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 3063964370
Факс: (+49) 30639643729
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. ist die berufständische Interessenvertretung unabhängiger Finanzdienstleister in Deutschland.

Der AfW wurde 1992 gegründet. Heute schenken ihm ca. 30.000 freie Finanzdienstleister in mehr als 1.700 Mitgliedsunternehmen ihr Vertrauen. Er hat sich zu DEM Interessenverband der unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland entwickelt.

Der AfW ist in Sachen Finanzdienstleisterinteressen Meinungsführer und Ansprechpartner der Politik. Seine Initiativen, sowie seine stetig wachsende Mitgliederzahl sind Garant dafür, dass die Belange der freien Finanzdienstleister von den Politikern, Behörden und der Finanz- und Versicherungswirtschaft in die Entscheidungen einbezogen werden.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище
  • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Der AfW verfolgt das Ziel, den Berufsstand eines unabhängigen Finanzdienstleisters zu schaffen. Dessen Renommee soll – wie in den angelsächsischen Ländern - mit dem der Rechtsanwälte und Steuerberater vergleichbar sein.

Nach Auffassung des AfW muss daher die Vereinheitlichung der gesetzlichen Anforderungen an den Versicherungs- und Finanzdienstleistungsvertrieb erreicht werden.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Потребители

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

Die Finanzierung des Verbandes ergibt sich aus den Bestimmungen der öffentlich einsehbaren Satzung und der ebenfalls öffentlich einsehbaren Beitragsordnung.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.