Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA

Tunnusnumber registris: 85945103744-47
Registreerimise kuupäev: 16.06.10 13:08:37

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.07.14 16:29:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 9.07.14 12:20:26


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA
Akronüüm: FEDERCASA
Õiguslik vorm: Associazione
Veebisait: http://www.federcasa.it

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Emidio Ettore ISACCHINI
Ametikoht: Presidente

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: CLAUDIO DI ANGELO ANTONIO
Ametikoht: Dirigente

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 4 Venti Settembre 
00187 Roma
ITAALIA
Telefoninumber: (+39) 0688811720
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Rappresentanza a Bruxelles presso
CECODHAS - HOUSING EUROPE
18 Square de Meeus
1050 Brussels, Belgium
t +32 2 5410564
f +32 2 5410569

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Federcasa nasce nel 1996 come trasformazione dell’Associazione nazionale istituti autonomi per le case popolari (ANIACAP) costituita nel 1950. La Federazione associa 114 enti che, in tutta Italia, da quasi un secolo costruiscono e gestiscono abitazioni sociali realizzate con fondi pubblici, ma anche con fondi propri e con prestiti agevolati. Si tratta di Istituti autonomi per le case popolari, enti in via di trasformazione e aziende che gestiscono un patrimonio di oltre 850 mila alloggi destinato ad una utenza con reddito basso o medio.
Federcasa partecipa alla definizione degli obiettivi e degli strumenti della politica abitativa, promuove lo sviluppo di nuovi strumenti di intervento nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, mirando a favorire la qualità dell’abitare e della vita sociale, lavora per migliorare l’efficacia della gestione del patrimonio immobiliare pubblico, rappresenta gli associati nelle organizzazioni nazionali e internazionali. In questa prospettiva aderisce a varie associazioni e istituti di ricerca nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica; in particolare: collabora con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, CNEL, CNR, ENEA e varie amministrazioni comunali; è associata ad ACCREDIA, CRESME, INU e ad altri organismi nazionali; è tra i soci fondatori del CECODHAS, Comité européen de coordination de l’habitat social, che rappresenta gli interessi degli associati di ventidue paesi presso le istituzioni e gli organi dell’Unione europea, e di EUROPAN, concorsi europei per nuove architetture.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Rappresentanza degli associati a livello nazionale e azioni di lobbyng nei confronti del Governo e del Coordinamento delle Regioni.
Rappresentanza a livello europeo alltraverso la partecipazione attiva al Cecodhas Housing Europe.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Konkurents
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 105
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • ATC TORINO (0 liiget)
 • ATC VERCELLI (0 liiget)
 • ATC NOVARA VERBANO-CUSIO-OSSOLA (0 liiget)
 • ATC CUNEO (0 liiget)
 • ATC ASTI (0 liiget)
 • ATC ALESSANDRIA (0 liiget)
 • ATC BIELLA (0 liiget)
 • APS AOSTA (0 liiget)
 • ARER DELLA VALLE D'AOSTA (0 liiget)
 • ALER BUSTO ARSIZIO (0 liiget)
 • ALER VARESE (0 liiget)
 • ALER COMO (0 liiget)
 • ALER SONDRIO (0 liiget)
 • ALER MILANO (0 liiget)
 • ALER MONZA E BRIANZA (0 liiget)
 • TREZZANO MULTISERVIZI (0 liiget)
 • ALER BERGAMO (0 liiget)
 • ALER BRESCIA (0 liiget)
 • ALER PAVIA (0 liiget)
 • ALER CREMONA (0 liiget)
 • ALER MANTOVA (0 liiget)
 • ALER LECCO (0 liiget)
 • ALER LODI (0 liiget)
 • IPES BOLZANO (0 liiget)
 • ITEA TRENTO (0 liiget)
 • ATER VERONA (0 liiget)
 • ATER VICENZA (0 liiget)
 • ATER BELLUNO (0 liiget)
 • AEEP CASTELFRANCO V.TO (0 liiget)
 • ATER TREVISO (0 liiget)
 • ATER VENEZIA (0 liiget)
 • ATER PADOVA (0 liiget)
 • ATER ROVIGO (0 liiget)
 • ATER ALTO FRIULI (0 liiget)
 • ATER UDINE (0 liiget)
 • ATER GORIZIA (0 liiget)
 • ATER TRIESTE (0 liiget)
 • ATER PORDENONE (0 liiget)
 • ARTE IMPERIA (0 liiget)
 • ARTE SAVONA (0 liiget)
 • ARTE GENOVA (0 liiget)
 • ARTE LA SPEZIA (0 liiget)
 • ACER PIACENZA (0 liiget)
 • ACER PARMA (0 liiget)
 • ACER REGGIO EMILIA (0 liiget)
 • ACER MODENA (0 liiget)
 • ACER BOLOGNA (0 liiget)
 • ACER FERRARA (0 liiget)
 • ACER RAVENNA (0 liiget)
 • ACER FORLI'-CESENA (0 liiget)
 • ACER RIMINI (0 liiget)
 • ERP MASSA CARRARA SPA (0 liiget)
 • ERP LUCCA S.r.l. (0 liiget)
 • SPES S.p.A. (0 liiget)
 • PUBLICASA EMPOLI SPA (0 liiget)
 • CASA SPA (0 liiget)
 • CASALP SPA (0 liiget)
 • APES SCPA (0 liiget)
 • AREZZO CASA SPA (0 liiget)
 • SIENA CASA SPA (0 liiget)
 • EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.p.A. (0 liiget)
 • EDILIZIA PUBBLICA PRATESE S.p.A. (0 liiget)
 • ATER PERUGIA (0 liiget)
 • ATER TERNI (0 liiget)
 • ATER VITERBO (0 liiget)
 • ATER RIETI (0 liiget)
 • RISORSA SRL (0 liiget)
 • ATER ROMA COMUNE (0 liiget)
 • ATER ROMA PROVINCIA (0 liiget)
 • ATER CIVITAVECCHIA (0 liiget)
 • ATER LATINA (0 liiget)
 • ATER FROSINONE (0 liiget)
 • ATER L'AQUILA (0 liiget)
 • ATER TERAMO (0 liiget)
 • ATER PESCARA (0 liiget)
 • ATER CHIETI (0 liiget)
 • ATER LANCIANO e VASTO (CH) (0 liiget)
 • IACP CAMPOBASSO (0 liiget)
 • IACP ISERNIA (0 liiget)
 • IACP CASERTA (0 liiget)
 • IACP BENEVENTO (0 liiget)
 • IACP NAPOLI (0 liiget)
 • IACP AVELLINO (0 liiget)
 • ARCA FOGGIA (0 liiget)
 • ARCA BARI (0 liiget)
 • ARCA TARANTO (0 liiget)
 • ARCA BRINDISI (0 liiget)
 • ARCA LECCE (0 liiget)
 • ATER POTENZA (0 liiget)
 • ATER MATERA (0 liiget)
 • ATERP COSENZA (0 liiget)
 • ATERP REGGIO CALABRIA (0 liiget)
 • ATERP CROTONE (0 liiget)
 • ATERP VIBO VALENTIA (0 liiget)
 • IACP TRAPANI (0 liiget)
 • IACP PALERMO (0 liiget)
 • IACP MESSINA (0 liiget)
 • IACP AGRIGENTO (0 liiget)
 • IACP CALTANISSETTA (0 liiget)
 • IACP ENNA (0 liiget)
 • IACP ACIREALE (0 liiget)
 • IACP RAGUSA (0 liiget)
 • IACP SIRACUSA (0 liiget)
 • AREA (0 liiget)
 • IACP SALERNO (0 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • ITAALIA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Rete europea di riferimento:
Cecodhas Housing Europe
Bruxelles - Square de Meeus 18
Comitato europeo di coordinamento delle Associaizoni dell'alloggio sociale

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 2 786 925
millest avalik rahastamine: 0
- ELi rahastust:
- Hanked: 0
- Toetused: 0
- riiklikust rahastust: 0
- piirkondlikust/kohalikust rahastust: 0
millest muud rahastusallikad: 2 786 925
- annetused: 0
- liikmemaksud: 2 593 208
Services for members : 193 717
Other incomes : 0
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.