Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Screen Producers Ireland

Identifikačné číslo v Registri: 85939938977-36
Dátum registrácie: 14.6.2012 11:42:33

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 19.5.2014 11:09:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 19.5.2014 11:09:53


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Screen Producers Ireland
Skratka: SPI
Právna forma: Private
Internetová stránka: http://www.screenproducersireland.com/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: slečna  Barbara Galavan
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: slečna  Barbara Galavan
Funkcia: Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Merrion Square South  77
2 Dublin
ÍRSKO
Telefónne číslo: (+353) 16621114
Fax: (+353) 6619949
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Screen Producers Ireland (SPI) is the national representative organisation for over 140 independent film, television and animation production companies in Ireland active in all genres from feature film, documentary, TV drama and animation to factual, entertainment, lifestyle, sports, young people’s and children’s programming.

SPI promotes commercial interests of our members with the relevant state, semi-state and private bodies on a broad range of issues that are key to the success of the sector thereby contributing to the development of Ireland’s economy and culture.

As an employers organisation, SPI negotiates collective agreements with the unions involved in feature film and TV drama crewing. SPI negotiates Terms of Trade with RTE and TG4.

SPI links in to a network of international producer representative associations including Pact in the UK, the PGA in the US and is a member of the European Co-ordination of Independent Producers (CEPI).

SPI is governed by a Board of Directors elected by members and an Executive Staff.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Connected TV & State Aid Consultations & AVMS Directive

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Komunikáciu
 • Kultúra

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
AGICOA
CEPI

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.