Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Screen Producers Ireland

Identifikačné číslo v Registri: 85939938977-36
Dátum registrácie: 14/06/2012 11:42:33

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/04/2015 17:15:53
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/04/2015 17:15:53
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Screen Producers Ireland

SPI

charity

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Merrion Square South, 77
2 Dublin
ÍRSKO

(+353) 16621114

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Barbara Galavan

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Barbara Galavan

Chief Executive

    Ciele a poslanie

Screen Producers Ireland (SPI) is the national representative organisation for over 140 independent film, television and animation production companies in Ireland active in all genres from feature film, documentary, TV drama and animation to factual, entertainment, lifestyle, sports, young people’s and children’s programming.

SPI promotes commercial interests of our members with the relevant state, semi-state and private bodies on a broad range of issues that are key to the success of the sector thereby contributing to the development of Ireland’s economy and culture.

As an employers organisation, SPI negotiates collective agreements with the unions involved in feature film and TV drama crewing. SPI negotiates Terms of Trade with RTE and TG4.

SPI links in to a network of international producer representative associations including Pact in the UK, the PGA in the US and is a member of the European Co-ordination of Independent Producers (CEPI).

SPI is governed by a Board of Directors elected by members and an Executive Staff.

  • európskej
  • celoštátnej
  • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Digital Agenda for Europe


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Connected TV & State Aid Consultations & AVMS Directive

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Komunikáciu
  • Kultúra

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Independent production companies, producers of Film, TV, Animation and Digital content.
https://www.screenproducersireland.com/production-company-directory

AGICOA
The European Coordination of Independent Producers (CEPI)

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € a < 49 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.