Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Marek Różycki

Id-nummer i registret: 85913994347-10
Registreringsdag: 13/10/2010 20:13:38

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 12/02/2015 19:14:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 12/02/2015 19:14:26
Sista dag för nästa uppdatering är den: 12/02/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Marek Różycki

Różycki

spółka z o.o.

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Rybnicka, 43
43-190 Mikołów
POLEN

(+48607)268497

    Juridiskt ansvarig

Marek Różycki

właściciel

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Marek Różycki

Właściciel

    Mål och uppdrag

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

Europeiska

    specifika verksamheter som registret omfattar

Prawo w zakresie transportu i chemii


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 1  

1

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Regionalpolitik
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

ETOS.org.pl

ETOS.org.pl

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Jagaro

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Posiadam wpis na liście krajowej osób zajmujących się profesjonalnie lobbingiem.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.