Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Marek Różycki

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 85913994347-10
Data rejestracji: 13/10/2010 20:13:38

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 12/02/2015 19:14:26
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 12/02/2015 19:14:26
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 12/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Marek Różycki

Różycki

spółka z o.o.

    Kategoria rejestracji

I - Firmy konsultingowe/kancelarie prawne/niezależni konsultanci

Firmy konsultingowe

    Dane kontaktowe

Rybnicka, 43
43-190 Mikołów
POLSKA

(+48607) 268497

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Marek Różycki

właściciel

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Marek Różycki

Właściciel

    Cele i zakres obowiązków

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Prawo w zakresie transportu i chemii


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 1  

1

1

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • podatki
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

ETOS.org.pl

ETOS.org.pl

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Jagaro

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

Posiadam wpis na liście krajowej osób zajmujących się profesjonalnie lobbingiem.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.