Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Marek Różycki

Tunnusnumber registris: 85913994347-10
Registreerimise kuupäev: 13.10.10 20:13:38

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.10.14 20:41:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.10.14 20:41:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Marek Różycki
Akronüüm: Różycki
Õiguslik vorm: spółka z o.o.
Veebisait: http://www.mdrk.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marek Różycki
Ametikoht: właściciel

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marek Różycki
Ametikoht: Właściciel

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 43 Rybnicka 
43-190 Mikołów
POOLA
Telefoninumber: (+48607) 268497
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Reprezentacja interesów zleconych.
Reprezentacja branży transportowej.
Reprezentacja branży chemicznej.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Humanitaarabi
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välis- ja julgeolekupoliitika
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Posiadam wpis na liście krajowej osób zajmujących się profesjonalnie lobbingiem.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.