Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

EPTA - European Power Tool Association

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 85810161889-67
Data rejestracji: 23/06/2009 12:00:58

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 31/03/2015 11:35:32
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 31/03/2015 11:35:32
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 31/03/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
NIEMCY

(+49) 69 6302 270

Rue du Commerce 31
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 28924623

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Eckert Christian

Secretary General

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Charles Tollit

Director General

    Cele i zakres obowiązków

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

- Battery Directive
- Machinery Directive
- Outdoor Noise Directive
- REACH
- RoHS
- WEEE
- Market Surveillance and Product Safety


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 2  

2

2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • energia
  • handel
  • konsumenci
  • przedsiębiorstwa
  • rynek wewnętrzny
  • sprawy ogólne i instytucjonalne
  • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

http://www.epta.eu/links

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

50 000 €–99 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
EPTA Code of Conduct