Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

EPTA - European Power Tool Association

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85810161889-67
Data Reġistrazzjoni: 23/06/2009 12:00:58

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 28/05/2014 09:32:30
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 28/05/2014 09:32:30


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: EPTA - European Power Tool Association
Akronimu: EPTA
Statut legali: Trade Association
Websajt: http://epta.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Eckert Christian
Kariga: Secretary General

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Charles Tollit
Kariga: Director General

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 9 Lyoner Strasse 
Frankfurt am Main D-60528
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 69 6302 270
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Office Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Tel: +32 2 892 4 623

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: (1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2.5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


All items of proposed legislation/technical standards involving Power Tools. Examples are:
WEEE, RoHS, REACH, EuP, ErP, EMC, Battery Directive, Dust, Noise, Vibration etc

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Ambjent
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tkabbir

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.