Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

EPTA - European Power Tool Association

Tunnistenumero rekisterissä: 85810161889-67
Rekisteröintipäivä: 23/06/2009 12:00:58

Tietoja päivitetty viimeksi: 31/03/2015 11:35:32
Edellinen vuotuinen päivitys: 31/03/2015 11:35:32
Päivitettävä viimeistään: 31/03/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
SAKSA

(+49) 69 6302 270

Rue du Commerce 31
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 28924623

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Eckert Christian

Secretary General

    EU-suhteista vastaava henkilö

Charles Tollit

Director General

    Tavoitteet ja tehtävät

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

euroopanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

- Battery Directive
- Machinery Directive
- Outdoor Noise Directive
- REACH
- RoHS
- WEEE
- Market Surveillance and Product Safety


 

En

En

En

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

100%: 2  

2

2

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Energia
  • Kauppapolitiikka
  • Kuluttaja-asiat
  • Sisämarkkinat
  • Yleiset ja institutionaaliset asiat
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://www.epta.eu/links

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € - < 99 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
EPTA Code of Conduct