Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

EPTA - European Power Tool Association

Tunnistenumero rekisterissä: 85810161889-67
Rekisteröintipäivä: 23/06/2009 12:00:58

Tietoja päivitetty viimeksi: 28/05/2014 09:32:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 28/05/2014 09:32:30

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Ryhmä rekisterissä

II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt

Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
SAKSA

(+49) 69 6302 270

(+) 

Office Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Tel: +32 2 892 4 623

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Eckert Christian

Secretary General

    EU-suhteista vastaava henkilö

Charles Tollit

Director General

    Tavoitteet ja tehtävät

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

euroopanlaajuisia

    Toimet

All items of proposed legislation/technical standards involving Power Tools. Examples are:
WEEE, RoHS, REACH, EuP, ErP, EMC, Battery Directive, Dust, Noise, Vibration etc

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

2,5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

  • Kauppapolitiikka
  • Kuluttaja-asiat
  • Laajentuminen
  • Sisämarkkinat
  • Talous- ja raha-asiat
  • Tutkimus ja teknologia
  • Yleiset ja institutionaaliset asiat
  • Ympäristö
  • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.