Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

EPTA - European Power Tool Association

Tunnusnumber registris: 85810161889-67
Registreerimise kuupäev: 23.06.09 12:00:58

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 28.05.14 9:32:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 28.05.14 9:32:30


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: EPTA - European Power Tool Association
Akronüüm: EPTA
Õiguslik vorm: Trade Association
Veebisait: http://epta.eu

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Eckert Christian
Ametikoht: Secretary General

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Charles Tollit
Ametikoht: Director General

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 9 Lyoner Strasse 
D-60528 Frankfurt am Main
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49) 69 6302 270
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Office Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Tel: +32 2 892 4 623

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: (1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2,5
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


All items of proposed legislation/technical standards involving Power Tools. Examples are:
WEEE, RoHS, REACH, EuP, ErP, EMC, Battery Directive, Dust, Noise, Vibration etc

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.