Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

EPTA - European Power Tool Association

Tunnusnumber registris: 85810161889-67
Registreerimise kuupäev: 23/06/2009 12:00:58

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 31/03/2015 11:35:32
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 31/03/2015 11:35:32
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 31/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
SAKSAMAA

(+49) 69 6302 270

Rue du Commerce 31
1000 Brussels
BELGIA

(+32) 28924623

    Juriidiliselt vastutav isik

Eckert Christian

Secretary General

    ELi asjade eest vastutav isik

Charles Tollit

Director General

    Eesmärgid ja ülesanded

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

üleeuroopalised

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- Battery Directive
- Machinery Directive
- Outdoor Noise Directive
- REACH
- RoHS
- WEEE
- Market Surveillance and Product Safety


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 2  

2

2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Ettevõtlus
  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

http://www.epta.eu/links

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € ja < 99 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
EPTA Code of Conduct