Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EPTA - European Power Tool Association

Identifikační číslo v rejstříku: 85810161889-67
Datum registrace: 23/06/2009 12:00:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/05/2014 09:32:30
Datum poslední roční aktualizace je: 28/05/2014 09:32:30

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
NĚMECKO

(+49) 69 6302 270

(+) 

Office Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Tel: +32 2 892 4 623

    Osoba s právní odpovědností

pan  Eckert Christian

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Charles Tollit

Director General

    Cíle a úkoly

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

evropské

    Činnosti

All items of proposed legislation/technical standards involving Power Tools. Examples are:
WEEE, RoHS, REACH, EuP, ErP, EMC, Battery Directive, Dust, Noise, Vibration etc

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

2,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Hospodářské a finanční věci
  • Obchod
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Rozšíření
  • Vnitřní trh
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.