Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

EPTA - European Power Tool Association

Identifikační číslo v rejstříku: 85810161889-67
Datum registrace: 23/06/2009 12:00:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 31/03/2015 11:35:32
Datum poslední roční aktualizace je: 31/03/2015 11:35:32
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 31/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

EPTA - European Power Tool Association

EPTA

Trade Association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Lyoner Strasse, 9
D-60528 Frankfurt am Main
NĚMECKO

(+49) 69 6302 270

Rue du Commerce 31
1000 Brussels
BELGIE

(+32) 28924623

    Osoba s právní odpovědností

pan  Eckert Christian

Secretary General

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Charles Tollit

Director General

    Cíle a úkoly

(1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

- Battery Directive
- Machinery Directive
- Outdoor Noise Directive
- REACH
- RoHS
- WEEE
- Market Surveillance and Product Safety


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2  

2

2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Obchod
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Ochrana spotřebitele
  • Podnikání
  • Vnitřní trh
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.epta.eu/links

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
EPTA Code of Conduct