Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

EPTA - European Power Tool Association

Identifikační číslo v rejstříku: 85810161889-67
Datum registrace: 23.6.09 12:00:58

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 28.5.14 9:32:30
Datum poslední roční aktualizace je 28.5.14 9:32:30


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: EPTA - European Power Tool Association
Zkratka: EPTA
Právní forma Trade Association
Internetové stránky: http://epta.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Eckert Christian
Funkce: Secretary General

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Charles Tollit
Funkce: Director General

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Lyoner Strasse  9
D-60528 Frankfurt am Main
NĚMECKO
Telefon: (+49) 69 6302 270
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: Office Brussels:
Rue du Commerce 31
1000 Brussels
Tel: +32 2 892 4 623

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: (1) The objects of the Association shall be to:

• preserve free and fair competition;
• ensure the exchange of technical, economic and environmental data among its members;
• foster co-operation with the European authorities and other entities, in order to represent and promote its members’ interests;
• seek dialogue with professional and economic organizations whose members do not belong to the Association.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2,5
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


All items of proposed legislation/technical standards involving Power Tools. Examples are:
WEEE, RoHS, REACH, EuP, ErP, EMC, Battery Directive, Dust, Noise, Vibration etc

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.