Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Sicurezza e Cooperazione Diplomatica Internazionale

Identifikavimo numeris Registre: 85781978313-85
Registracijos data: 12.3.12 08.01.39

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.4 10.10.42
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.13 04.41.45


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Sicurezza e Cooperazione Diplomatica Internazionale
Akronimas: INTER.DIP.COO
Teisinis statusas: Organizzazione Ente Pubblico
Svetainė: http://www.interdipcoo.it

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ambasciatore Eid Elias
Pareigos: President - CEO

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ambasciatore Eid Elias
Pareigos: President - CEO

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Via Dei Gerani 19  19
00172 Roma
ITALIJA
Telefono numeris: (+39) 062412884
Faksas: (+39) 062412884
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The International Diplomatic Cooperation and Security, Association is a non-profit , autonomous and independent , established in 2012 of which may be members as well as the ambassadors of the title and rank at the end of their active service, also in the political and cultural personalities . You log on to the Association by co-optation and about . The Association is not included in the Public Bodies Budget .
The purpose of the Association , using the professional experience of its members, is to provide a contribution to the analysis and study activities through publications and participation in the debate in various form on foreign policy issues on which the Association itself is projected .
The Association , in its work programs , involving personalities from politics , academia and journalism, military , diplomatic , and contributes his ideas and assessments in institutional settings with particular reference to the Ministry of Foreign Affairs and in support of this its advisory function of the active foreign policy as well as study.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 150
Papildoma informacija: In addition, the Association, through its International Committee of Civil Protection is able to give a concrete development and international cooperation in the prevention, medical safety and first aid. It is composed exclusively of Organizations of Civil Protection (National and International Groups) Volunteer and operates throughout the territory with international groups and teams of the highest level of training and operations in the field, thus supporting them is also required where the National Civil Protection local state of each individual who agrees to become a part of the International Committee and then to participate as observer in the Board of Directors of the Association.
Finally we have the Scientific Committee and the Committee of Human Rights, the latter play the role of disseminating knowledge of these rights and the corresponding duties and contribute to the implementation of relevant international instruments, in particular with regard to the activities of international organizations for a their effective protection.
As part of such a reality outlines a series of projects in these our own knowledge and communication campaigns on prevention, as part of the community in which the association allocates available funds, sometimes in collaboration with local institutions.
These are the principles at the basis of the Association "INTER.DIP.COO" ready to address his or her experience and willingness to help the community and the international community.
The strong points of our work are commitment and effectiveness.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Elias Eid 14.5.13 15.5.9

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


In addition to its international diplomatic function , the Association also plays key roles in the prevention and protection of Human Rights , providing the international population , services and training:

• Contributes to the establishment of a just and peaceful attitude of the international community to the progress of European and international level, to the advancement of knowledge and the protection of human rights;
• Provide extensive mutual assistance between all judicial authorities in the context of existing laws in different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights:
o It promotes and provides for the publication or , even through telematics tools , studies on the problems of political, legal , economic and social aspects of the international community in an efficient and permanent establishment of peace ;
o Provides or even with periodic publication , organization of conferences, events and documentation of the activities of international organizations in the world to ensure the dissemination of the currents of thought and points of view , both official and private, which are manifested in other countries regarding international issues , promotes awareness of the contributions of every single citizen of thought on the subject, publishing them as much as possible;
o Organize conferences, seminars, conferences and public discussions to raise awareness of international issues and disseminates public opinion ideals and goals of the international organization and the process of global integration;

o promotes training and further training and retraining of those, particularly young people, law enforcement, military , civilians who work or aspire to work in the various fields of international activity.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Prekyba
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 250
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • ITALIJA
 • KIPRAS
 • VENGRIJA

 • BISAU GVINĖJA
 • LIBANAS
 • LIBIJA
Papildoma informacija: It consists of the International Committee of Civil Protection, as defined hereinafter "INTER.DIP.COO - Volunteer", which includes citizens of age of both sexes, who expressly request, hereinafter referred to as "volunteers." The International Association of Diplomatic Security and Cooperation identifies the most appropriate ways to encourage the free adherence of citizens INTER. DIP.COO - Volunteer. The Committee is constituted in accordance with Law 225/92 in the field of Civil Protection of the Law 266/91 in respect of Voluntary and all laws related to them, and operates in compliance with these provisions and non-profit. The Committee has administrative offices in the Headquarters of the "International Diplomatic Security and Co-operation" and at Headquarters premises made available by it.

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 12/2012 - 01/2013
Bendras biudžetas: 224 000
viešųjų lėšų dalis: 224 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 114 000
- Dotacijos: 110 000
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių:
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai:
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
Ambassador Eid Elias