Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Sicurezza e Cooperazione Diplomatica Internazionale

Identifikační číslo v rejstříku: 85781978313-85
Datum registrace: 12.3.12 8:01:39

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 4.6.14 10:10:42
Datum poslední roční aktualizace je 13.3.14 4:41:45


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Sicurezza e Cooperazione Diplomatica Internazionale
Zkratka: INTER.DIP.COO
Právní forma Organizzazione Ente Pubblico
Internetové stránky: http://www.interdipcoo.it

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Ambasciatore Eid Elias
Funkce: President - CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Ambasciatore Eid Elias
Funkce: President - CEO

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Via Dei Gerani 19  19
00172 Roma
ITÁLIE
Telefon: (+39) 062412884
Číslo faxu: (+39) 062412884
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The International Diplomatic Cooperation and Security, Association is a non-profit , autonomous and independent , established in 2012 of which may be members as well as the ambassadors of the title and rank at the end of their active service, also in the political and cultural personalities . You log on to the Association by co-optation and about . The Association is not included in the Public Bodies Budget .
The purpose of the Association , using the professional experience of its members, is to provide a contribution to the analysis and study activities through publications and participation in the debate in various form on foreign policy issues on which the Association itself is projected .
The Association , in its work programs , involving personalities from politics , academia and journalism, military , diplomatic , and contributes his ideas and assessments in institutional settings with particular reference to the Ministry of Foreign Affairs and in support of this its advisory function of the active foreign policy as well as study.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 150
Doplňující informace: In addition, the Association, through its International Committee of Civil Protection is able to give a concrete development and international cooperation in the prevention, medical safety and first aid. It is composed exclusively of Organizations of Civil Protection (National and International Groups) Volunteer and operates throughout the territory with international groups and teams of the highest level of training and operations in the field, thus supporting them is also required where the National Civil Protection local state of each individual who agrees to become a part of the International Committee and then to participate as observer in the Board of Directors of the Association.
Finally we have the Scientific Committee and the Committee of Human Rights, the latter play the role of disseminating knowledge of these rights and the corresponding duties and contribute to the implementation of relevant international instruments, in particular with regard to the activities of international organizations for a their effective protection.
As part of such a reality outlines a series of projects in these our own knowledge and communication campaigns on prevention, as part of the community in which the association allocates available funds, sometimes in collaboration with local institutions.
These are the principles at the basis of the Association "INTER.DIP.COO" ready to address his or her experience and willingness to help the community and the international community.
The strong points of our work are commitment and effectiveness.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Elias Eid 13.5.14 9.5.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


In addition to its international diplomatic function , the Association also plays key roles in the prevention and protection of Human Rights , providing the international population , services and training:

• Contributes to the establishment of a just and peaceful attitude of the international community to the progress of European and international level, to the advancement of knowledge and the protection of human rights;
• Provide extensive mutual assistance between all judicial authorities in the context of existing laws in different countries and in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights:
o It promotes and provides for the publication or , even through telematics tools , studies on the problems of political, legal , economic and social aspects of the international community in an efficient and permanent establishment of peace ;
o Provides or even with periodic publication , organization of conferences, events and documentation of the activities of international organizations in the world to ensure the dissemination of the currents of thought and points of view , both official and private, which are manifested in other countries regarding international issues , promotes awareness of the contributions of every single citizen of thought on the subject, publishing them as much as possible;
o Organize conferences, seminars, conferences and public discussions to raise awareness of international issues and disseminates public opinion ideals and goals of the international organization and the process of global integration;

o promotes training and further training and retraining of those, particularly young people, law enforcement, military , civilians who work or aspire to work in the various fields of international activity.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Rozvoj
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 250
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • MAĎARSKO

 • GUINEA-BISSAU
 • LIBANON
 • LIBYJSKÁ ARABSKÁ DŽAMÁHÍRIJE
Doplňující informace: It consists of the International Committee of Civil Protection, as defined hereinafter "INTER.DIP.COO - Volunteer", which includes citizens of age of both sexes, who expressly request, hereinafter referred to as "volunteers." The International Association of Diplomatic Security and Cooperation identifies the most appropriate ways to encourage the free adherence of citizens INTER. DIP.COO - Volunteer. The Committee is constituted in accordance with Law 225/92 in the field of Civil Protection of the Law 266/91 in respect of Voluntary and all laws related to them, and operates in compliance with these provisions and non-profit. The Committee has administrative offices in the Headquarters of the "International Diplomatic Security and Co-operation" and at Headquarters premises made available by it.

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 12/2012 - 01/2013
Celkový rozpočet: 224 000
z toho veřejné financování: 224 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 114 000
- Granty: 110 000
- ze státních zdrojů:
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 100000  € a < 150000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Ambassador Eid Elias