Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Verband der Kali- und Salzindustrie e.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 85717948337-22
Дата на регистрация: 12-3-13 15:14:07

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-2-19 10:05:50
Последната годишна актуализация е извършена на 14-2-19 10:05:50


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Verband der Kali- und Salzindustrie e.V.
Инициали: VKS
Правен статут: eingetragener Verein
Уебсайт: http://www.vks-kalisalz.de

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Hartmut Behnsen
Длъжност: Geschäftsführer

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Manfred Steinhage
Длъжност: Leiter Büro Brüssel

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Reinhardtstraße  18 A
Пощенска кутия: 080651
10117 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Телефонен номер: (+49) 3084710690
Факс: (+49) 30847106921
Друга информация за връзка: Büro Brüssel
Rue du Commerce 31
B-1000 Brüssel
T: +32 (0)2 2908985
F: +32 (0)2 2908974
E-Mail: manfred.steinhage@vks-kalisalz.de

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Der VKS hat eine doppelte Funktion:

1. Arbeitgeberverband
Als Arbeitgeberverband ist der VKS Tarifvertragspartei
für etwa 9000 Beschäftigte in der Kali- und Salz-
industrie.
- Gestaltung flexibler tarifvertraglicher Regelungen
sowie der Lohn- und Gehaltsstruktur unter
Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten.
- Erhalt angemessener Arbeitsbedingungen für die
Beschäftigten.

2. Wirtschaftsverband
Als Wirtschaftsverband vertritt der VKS die
wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen
Mitgliederinteressen auf nationaler und auf
europäischer Ebene.
- Schaffung ausgewogener Rahmenbedingungen für die
Gewinnung heimischer Rohstoffe.
- Sicherstellung der gleichrangigen Abwägung der
Nachhaltigkeitsbelange.
- Faire und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf den
internationalen Märkten.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Manfred Steinhage 14-4-17 15-3-20

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Energiepolitik: Emissionshandelsrichtlinie; Industriepolitik; Ressourcenpolitik; Rohstoffpolitik; Sozialpolitik; Umweltpolitik: Umweltaktionsprogramm, Luft- und Wasserpolitik

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Предприятия
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
BDA - Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V.
Euromines - European Association of Mining Industries,
Metal Ores and Industrial Minerals

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 50000  € и < 100000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.