Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

acumen public affairs

Identifikačné číslo v Registri: 85679286747-21
Dátum registrácie: 20/09/2011 15:08:11

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/05/2015 14:16:49
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 03/04/2015 18:26:21
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 03/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

acumen public affairs

sprl

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Rue de la Loi, 227
P. O. BOX: 4
1040 Brussels
BELGICKO

(+32) 2 669 16 00

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Elaine Cruikshanks

Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Elaine Cruikshanks

Partner

    Ciele a poslanie

acumen public affairs is an independent consultancy set up in 2010 to combine the very best of big agency experience with hands-on senior support. Founding partners Elaine Cruikshanks, Abigail Jones and Giles Keane have an unrivalled track record in public affairs and strategic communications gained over more than 50 years of working for corporations, governments, trade associations, NGOs and international institutions in Brussels, Geneva and beyond.

acumen public affairs' philosophy is to provide clients with value adding strategic counsel and high quality execution – by the same people. When we commit to an assignment, this means personal supervision and implementation by Acumen partners from beginning to end. That way we can ensure that we deliver results and surpass expectations – and do so at competitive prices that only an independent agency can offer.

acumen public affairs believes in the power of taking an integrated approach to advocacy and communication to achieve outcomes that have a tangible impact on business performance. We have a track record of developing winning strategies that are sustainable, by identifying a confluence of interest among key stakeholders. In other words, we are skilled at squaring the circle between the private and public sectors and ordinary citizens by addressing the human aspects of issues in a regulatory or business context.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

CAP Reform,
Clinical Trials,
Copyright,
Cybersecurity Strategy,
F-Gas Regulation,
MIFs Regulation,
MIFID,
NIS Directive,
Payment Services Directive,
Pharmacovigilance,
REACH,
Veterinary Medicines Regulation,


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

75%: 6   50%: 1   25%: 4

11

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Abigail JONES 18/10/2014 15/10/2015
Giles KEANE 19/12/2014 17/12/2015
Francesco VINCE 24/06/2015 22/06/2016
Malgorzata FIGWER 09/06/2015 05/06/2016
Ana-Maria NIA 15/07/2015 13/07/2016
Uzoamaka MADU 19/12/2014 17/12/2015
Elaine Jean CRUIKSHANKS 19/12/2014 17/12/2015

    Oblasti záujmu

 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Verejné zdravie
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

British Chamber of Commerce (BritCham)
American European Community Association (AECA)
European Public Affairs Consultancies' Association(EPACA)
EurActor by EurActiv
European Centre for Public Affairs (ECPA) knowledge Partner

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

>= 500 000 € a < 999 999 €

 • Procter & Gamble
 • European Agricultural Machinery aisbl
 • Daikin Europe NV
 • Baltic Farmers
 • Syngenta
 • Cembureau
 • Toy Industries of Europe
 • spiritsEUROPE
 • Cargill
 • Novartis International AG
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • European Broadcasting Union
 • LEO Pharma
 • PlasticsEurope Services SPRL
 • MasterCard Europe
 • Nominet

 • Merial
 • Mitsubishi Electric
 • Outokumpu

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA Code of Conduct