Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

acumen public affairs

Identifikačné číslo v Registri: 85679286747-21
Dátum registrácie: 20.9.2011 15:08:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 9.9.2014 9:49:11
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 9.9.2014 9:49:11


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: acumen public affairs
Skratka:
Právna forma: sprl
Internetová stránka: http://www.acumen-publicaffairs.com

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pani  Elaine Cruikshanks
Funkcia: Partner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Elaine Cruikshanks
Funkcia: Partner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue de la Loi  227
P. O. BOX: 4
1040 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2 669 16 00
Fax: (+32) 2 610 77 66
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: acumen public affairs is an independent consultancy set up in 2010 to combine the very best of big agency experience with hands-on senior support. Founding partners Elaine Cruikshanks, Abigail Jones and Giles Keane have an unrivalled track record in public affairs and strategic communications gained over more than 50 years of working for corporations, governments, trade associations, NGOs and international institutions in Brussels, Geneva and beyond.

acumen public affairs' philosophy is to provide clients with value adding strategic counsel and high quality execution – by the same people. When we commit to an assignment, this means personal supervision and implementation by Acumen partners from beginning to end. That way we can ensure that we deliver results and surpass expectations – and do so at competitive prices that only an independent agency can offer.

acumen public affairs believes in the power of taking an integrated approach to advocacy and communication to achieve outcomes that have a tangible impact on business performance. We have a track record of developing winning strategies that are sustainable, by identifying a confluence of interest among key stakeholders. In other words, we are skilled at squaring the circle between the private and public sectors and ordinary citizens by addressing the human aspects of issues in a regulatory or business context.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 7
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Abigail Jones 18.10.2014 15.10.2015
Giles Keane 19.12.2014 17.12.2015
Elaine Jean CRUIKSHANKS 19.12.2014 17.12.2015
Uzoamaka Madu 19.12.2014 17.12.2015
Emma Brown 14.10.2014 10.10.2015
Ana-Maria Nia 24.7.2014 22.7.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


CAP Reform,
Clinical Trials,
Cybersecurity Strategy
Directive on the protection of animals used for scientific purposes,
Eco-design Directive,
Energy Efficiency Directive,
EU Development Policy,
F-Gas Regulation,
Food Security,
MIFs Regulation,
MIFID,
NIS Directive,
Payment Services Directive,
Pharmacovigilance,
REACH,
Risk Management and Risk Communications,
Toy Safety Directive,
Transparency Directive,
Waste Framework Directive,
Packaging and Packaging Waste Directive.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Bezpečnosť potravín
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozpočet
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
British Chamber of Commerce (BritCham)
American European Community Association (AECA)
European Public Affairs Consultancies' Association(EPACA)
EurActor by EurActiv

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 600000  € a < 700000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Toy Industries of Europe - TIE
 • Cargill
 • Syngenta
 • EAACI - European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation
 • Baltic Farmers
 • Nominet UK
 • JRAIA - Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association
 • EBU - European Broadcasting Union
 • CEMBUREAU, the European Cement Association
 • EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • spiritsEUROPE


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • Mastercard
 • Daikin
 • LEO Pharma


Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • PlasticsEurope Services SPRL

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

acumen public affairs has tried to take a very responsible approach to its ETI registration. Outlined below are the details of the approach taken.

To determine our total turnover linked to lobbying the EU institutions we:

1. started with our total fee revenue for 2013:
2. deducted all revenue generated by services completely unrelated to the EU institutions or which involved absolutely no contacts with any official or politician of an EU institution
3. included work which, while not lobbying, is very closely connected with the EU institutions and which, in pursuit of transparency should be declared

The resulting figure became our total lobbying revenue for the purposes of the register. In total our approach has excluded from registration a third of our revenue.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have had to make judgments in many cases about what was and was not EU lobbying – especially when we do both EU lobbying and other kinds of work for clients. Generally, we have imposed a very wide interpretation of what should be considered lobbying. If we were helping a client to engage with the EU institutions on an issue, we have generally counted all our efforts as lobbying (preparation, intelligence gathering, strategic advice, implementing contacts, preparation of materials, media relations in support of lobbying campaigns etc) even if some aspects of the work could be excluded from registration based on informal guidance provided by the European Commission.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
EPACA Code of Conduct