Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

acumen public affairs

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85679286747-21
Data Reġistrazzjoni: 20/09/2011 15:08:11

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 09/09/2014 09:49:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 09/09/2014 09:49:11


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: acumen public affairs
Akronimu:
Statut legali: sprl
Websajt: http://www.acumen-publicaffairs.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Elaine Cruikshanks
Kariga: Partner

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Elaine Cruikshanks
Kariga: Partner

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 227 Rue de la Loi 
Kaxxa Postali: 4
Brussels 1040
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+32) 2 669 16 00
Numru tal-faks: (+32) 2 610 77 66
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: acumen public affairs is an independent consultancy set up in 2010 to combine the very best of big agency experience with hands-on senior support. Founding partners Elaine Cruikshanks, Abigail Jones and Giles Keane have an unrivalled track record in public affairs and strategic communications gained over more than 50 years of working for corporations, governments, trade associations, NGOs and international institutions in Brussels, Geneva and beyond.

acumen public affairs' philosophy is to provide clients with value adding strategic counsel and high quality execution – by the same people. When we commit to an assignment, this means personal supervision and implementation by Acumen partners from beginning to end. That way we can ensure that we deliver results and surpass expectations – and do so at competitive prices that only an independent agency can offer.

acumen public affairs believes in the power of taking an integrated approach to advocacy and communication to achieve outcomes that have a tangible impact on business performance. We have a track record of developing winning strategies that are sustainable, by identifying a confluence of interest among key stakeholders. In other words, we are skilled at squaring the circle between the private and public sectors and ordinary citizens by addressing the human aspects of issues in a regulatory or business context.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 7
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Elaine Jean CRUIKSHANKS 17/01/2014 15/01/2015
Giles Keane 17/01/2014 15/01/2015
Uzoamaka Madu 17/01/2014 15/01/2015
Ana-Maria Nia 24/07/2014 22/07/2015
Emma Brown 24/09/2013 20/09/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


CAP Reform,
Clinical Trials,
Cybersecurity Strategy
Directive on the protection of animals used for scientific purposes,
Eco-design Directive,
Energy Efficiency Directive,
EU Development Policy,
F-Gas Regulation,
Food Security,
MIFs Regulation,
MIFID,
NIS Directive,
Payment Services Directive,
Pharmacovigilance,
REACH,
Risk Management and Risk Communications,
Toy Safety Directive,
Transparency Directive,
Waste Framework Directive,
Packaging and Packaging Waste Directive.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Azzjoni għall-Klima
 • Baġit
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
British Chamber of Commerce (BritCham)
American European Community Association (AECA)
European Public Affairs Consultancies' Association(EPACA)
EurActor by EurActiv

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
>= 600000  € et < 700000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Toy Industries of Europe - TIE
 • Cargill
 • Syngenta
 • EAACI - European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation
 • Baltic Farmers
 • Nominet UK
 • JRAIA - Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association
 • EBU - European Broadcasting Union
 • CEMBUREAU, the European Cement Association
 • EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • spiritsEUROPE


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 50000 € u inqas minn 100000 €.
 • Mastercard
 • Daikin
 • LEO Pharma


Klijenti li jiġġeneraw fatturat ogħla jew daqs 100000 € u inqas minn 150000 €.
 • PlasticsEurope Services SPRL

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

acumen public affairs has tried to take a very responsible approach to its ETI registration. Outlined below are the details of the approach taken.

To determine our total turnover linked to lobbying the EU institutions we:

1. started with our total fee revenue for 2013:
2. deducted all revenue generated by services completely unrelated to the EU institutions or which involved absolutely no contacts with any official or politician of an EU institution
3. included work which, while not lobbying, is very closely connected with the EU institutions and which, in pursuit of transparency should be declared

The resulting figure became our total lobbying revenue for the purposes of the register. In total our approach has excluded from registration a third of our revenue.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have had to make judgments in many cases about what was and was not EU lobbying – especially when we do both EU lobbying and other kinds of work for clients. Generally, we have imposed a very wide interpretation of what should be considered lobbying. If we were helping a client to engage with the EU institutions on an issue, we have generally counted all our efforts as lobbying (preparation, intelligence gathering, strategic advice, implementing contacts, preparation of materials, media relations in support of lobbying campaigns etc) even if some aspects of the work could be excluded from registration based on informal guidance provided by the European Commission.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
EPACA Code of Conduct