Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

acumen public affairs

Tunnistenumero rekisterissä: 85679286747-21
Rekisteröintipäivä: 20.9.2011 15:08:11

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 9.9.2014 9:49:11
Edellinen vuotuinen päivitys: 9.9.2014 9:49:11


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: acumen public affairs
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: sprl
Internet-osoite: http://www.acumen-publicaffairs.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Elaine Cruikshanks
Tehtävä organisaatiossa: Partner

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Elaine Cruikshanks
Tehtävä organisaatiossa: Partner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Rue de la Loi  227
Postilokero: 4
1040 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 2 669 16 00
Faksinumero: (+32) 2 610 77 66
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: acumen public affairs is an independent consultancy set up in 2010 to combine the very best of big agency experience with hands-on senior support. Founding partners Elaine Cruikshanks, Abigail Jones and Giles Keane have an unrivalled track record in public affairs and strategic communications gained over more than 50 years of working for corporations, governments, trade associations, NGOs and international institutions in Brussels, Geneva and beyond.

acumen public affairs' philosophy is to provide clients with value adding strategic counsel and high quality execution – by the same people. When we commit to an assignment, this means personal supervision and implementation by Acumen partners from beginning to end. That way we can ensure that we deliver results and surpass expectations – and do so at competitive prices that only an independent agency can offer.

acumen public affairs believes in the power of taking an integrated approach to advocacy and communication to achieve outcomes that have a tangible impact on business performance. We have a track record of developing winning strategies that are sustainable, by identifying a confluence of interest among key stakeholders. In other words, we are skilled at squaring the circle between the private and public sectors and ordinary citizens by addressing the human aspects of issues in a regulatory or business context.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 7
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Abigail Jones 18.10.2014 15.10.2015
Giles Keane 17.1.2014 15.1.2015
Elaine Jean CRUIKSHANKS 17.1.2014 15.1.2015
Uzoamaka Madu 17.1.2014 15.1.2015
Emma Brown 14.10.2014 10.10.2015
Ana-Maria Nia 24.7.2014 22.7.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


CAP Reform,
Clinical Trials,
Cybersecurity Strategy
Directive on the protection of animals used for scientific purposes,
Eco-design Directive,
Energy Efficiency Directive,
EU Development Policy,
F-Gas Regulation,
Food Security,
MIFs Regulation,
MIFID,
NIS Directive,
Payment Services Directive,
Pharmacovigilance,
REACH,
Risk Management and Risk Communications,
Toy Safety Directive,
Transparency Directive,
Waste Framework Directive,
Packaging and Packaging Waste Directive.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
British Chamber of Commerce (BritCham)
American European Community Association (AECA)
European Public Affairs Consultancies' Association(EPACA)
EurActor by EurActiv

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 600000  € - < 700000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • Toy Industries of Europe - TIE
 • Cargill
 • Syngenta
 • EAACI - European Academy of Allergy and Clinical Immunology Organisation
 • Baltic Farmers
 • Nominet UK
 • JRAIA - Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association
 • EBU - European Broadcasting Union
 • CEMBUREAU, the European Cement Association
 • EFPIA - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
 • spiritsEUROPE


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 50000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 100000 €.
 • Mastercard
 • Daikin
 • LEO Pharma


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 100000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 150000 €.
 • PlasticsEurope Services SPRL

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

acumen public affairs has tried to take a very responsible approach to its ETI registration. Outlined below are the details of the approach taken.

To determine our total turnover linked to lobbying the EU institutions we:

1. started with our total fee revenue for 2013:
2. deducted all revenue generated by services completely unrelated to the EU institutions or which involved absolutely no contacts with any official or politician of an EU institution
3. included work which, while not lobbying, is very closely connected with the EU institutions and which, in pursuit of transparency should be declared

The resulting figure became our total lobbying revenue for the purposes of the register. In total our approach has excluded from registration a third of our revenue.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have had to make judgments in many cases about what was and was not EU lobbying – especially when we do both EU lobbying and other kinds of work for clients. Generally, we have imposed a very wide interpretation of what should be considered lobbying. If we were helping a client to engage with the EU institutions on an issue, we have generally counted all our efforts as lobbying (preparation, intelligence gathering, strategic advice, implementing contacts, preparation of materials, media relations in support of lobbying campaigns etc) even if some aspects of the work could be excluded from registration based on informal guidance provided by the European Commission.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
EPACA Code of Conduct