Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

acumen public affairs

Tunnistenumero rekisterissä: 85679286747-21
Rekisteröintipäivä: 20/09/2011 15:08:11

Tietoja päivitetty viimeksi: 21/05/2015 14:16:49
Edellinen vuotuinen päivitys: 03/04/2015 18:26:21
Päivitettävä viimeistään: 03/04/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

acumen public affairs

sprl

    Ryhmä rekisterissä

I - Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit

Konsulttitoimistot

    Yhteystiedot

Rue de la Loi, 227
Postilokero: 4
1040 Brussels
BELGIA

(+32) 2 669 16 00

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Elaine Cruikshanks

Partner

    EU-suhteista vastaava henkilö

Elaine Cruikshanks

Partner

    Tavoitteet ja tehtävät

acumen public affairs is an independent consultancy set up in 2010 to combine the very best of big agency experience with hands-on senior support. Founding partners Elaine Cruikshanks, Abigail Jones and Giles Keane have an unrivalled track record in public affairs and strategic communications gained over more than 50 years of working for corporations, governments, trade associations, NGOs and international institutions in Brussels, Geneva and beyond.

acumen public affairs' philosophy is to provide clients with value adding strategic counsel and high quality execution – by the same people. When we commit to an assignment, this means personal supervision and implementation by Acumen partners from beginning to end. That way we can ensure that we deliver results and surpass expectations – and do so at competitive prices that only an independent agency can offer.

acumen public affairs believes in the power of taking an integrated approach to advocacy and communication to achieve outcomes that have a tangible impact on business performance. We have a track record of developing winning strategies that are sustainable, by identifying a confluence of interest among key stakeholders. In other words, we are skilled at squaring the circle between the private and public sectors and ordinary citizens by addressing the human aspects of issues in a regulatory or business context.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

CAP Reform,
Clinical Trials,
Copyright,
Cybersecurity Strategy,
F-Gas Regulation,
MIFs Regulation,
MIFID,
NIS Directive,
Payment Services Directive,
Pharmacovigilance,
REACH,
Veterinary Medicines Regulation,


 

En

En

En

En

En

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

75%: 6   50%: 1   25%: 4

11

6

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Abigail Jones 18/10/2014 15/10/2015
Giles Keane 19/12/2014 17/12/2015
Elaine Jean CRUIKSHANKS 19/12/2014 17/12/2015
Uzoamaka Madu 19/12/2014 17/12/2015
Emma Brown 14/10/2014 10/10/2015
Ana-Maria Nia 24/07/2014 22/07/2015

    Intressialueet

 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

    Jäsenet ja jäsenyydet

British Chamber of Commerce (BritCham)
American European Community Association (AECA)
European Public Affairs Consultancies' Association(EPACA)
EurActor by EurActiv
European Centre for Public Affairs (ECPA) knowledge Partner

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € - < 299 999 €

>= 500 000 € - < 999 999 €

 • Procter & Gamble
 • European Agricultural Machinery aisbl
 • Daikin Europe NV
 • Baltic Farmers
 • Syngenta
 • Cembureau
 • Toy Industries of Europe
 • spiritsEUROPE
 • Cargill
 • Novartis International AG
 • European Academy of Dermatology and Venereology
 • European Broadcasting Union
 • LEO Pharma
 • PlasticsEurope Services SPRL
 • MasterCard Europe
 • Nominet

 • Merial
 • Mitsubishi Electric
 • Outokumpu

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
EPACA Code of Conduct