Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

HAL9000 Limited

Identifikavimo numeris Registre: 856736773-74
Registracijos data: 26/06/2008 11:06:50

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/07/2015 13:01:17
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/04/2015 18:46:30
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 12/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

HAL9000 Limited

HAL9000Ltd

UK Registered Company

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Chalton Street, 41
Pašto dėžutė: SDG
NW1 1JD London
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+44) 2075542222

    Teisiškai atsakingas asmuo

Mattia Crosetto

Direttore Generale

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Petra Janoskova

Responsabile per le Relazioni Istituzionali

    Tikslai ir uždaviniai

Incorporated in London in 2000, HAL9000 Limited groups economists, lawyers and communication experts for providing advise in special and aided finance, institutional relations and strategic communication. We work with local, national and international institutions among which the European Commission, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank Group and the main Regional Development Banks. We are engaged in development projects for private and public entities with special attention for territory and inner culture identities. We think in terms of what is appropriate and of how to add a tangible added value to a Client’s particular project. Although our roots come from London, we also have operational offices in Brussels, Rome and Zlín. The first one is our base for the activities with the European Union, the second hosts our Unit for the Mediterranean Projects and the third is our antenna for Central and Eastern Europe.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Cohesion Policy and Structural Funds
Regional Policy
EU Transport Networks
Scientific Research and Technology Development programs and initiatives
Small and Medium Enterprises Policy
Environment protection
Healthcare models and protection of consumers in the field of healthcare
Neighbourhood Policy and Mediterranean Policy
Culture and Education Policies


 

Non

Non

Non

Non

Non

HAL9000 Limited guides its Clients throughout the decision-making process of all the main International Institutions, providing up-dated information to involved managers, defining and supporting the realisation of professional lobbying campaigns for their initiatives. Our mission integrates the representation of legitimate interests and original opinions to competent Authorities. The staff of the Company has accreditation to the main International Institutions, among which the European Commission and the European Parliament, direct experience with the development Banks and the World Bank. We are well-known, appreciated and searched for our competences, professionalism and effectiveness.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   50%: 2  

3

2

The team of HAL9000 Limited covers all main areas of EU interest in the basic fields of Economic and Public Affairs, Law and Communication.

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

    Finansiniai duomenys

04/2014  -  04/2015

>= 25 000 € ir < 49 999 €

< 99 999 €

 • Universita di Roma Tor Vergata

 • Metalchimica Srl

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.