Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

HAL9000 Limited

Tunnusnumber registris: 856736773-74
Registreerimise kuupäev: 26.06.08 11:06:50

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.06.14 10:39:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.06.14 10:39:52


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: HAL9000 Limited
Akronüüm: HAL9000Ltd
Õiguslik vorm: UK Registered Company
Veebisait: http://hal9000ltd.eu

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mattia Crosetto
Ametikoht: Direttore Generale

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Petra Janoskova
Ametikoht: Responsabile per le Relazioni Istituzionali

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 41 Chalton Street 
Postkast: SDG
NW1 1JD London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2075542222
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: HAL9000 Sprl
46, Boulevard de la Cambre
B1000 Brussels
Tel. (+32) 26411760
Fax. (+32) 26411769
http://www.hal9000ltd.eu/

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Incorporated in London in 2000, HAL9000 Limited groups economists, lawyers and communication experts for providing advise in special and aided finance, institutional relations and strategic communication. We work with local, national and international institutions among which the European Commission, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank Group and the main Regional Development Banks. We are engaged in development projects for private and public entities with special attention for territory and inner culture identities. We think in terms of what is appropriate and of how to add a tangible added value to a Client’s particular project. Although our roots come from London, we also have operational offices in Brussels, Rome and Zlín. The first one is our base for the activities with the European Union, the second hosts our Unit for the Mediterranean Projects and the third is our antenna for Central and Eastern Europe.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave: The team of HAL9000 Limited covers all main areas of EU interest in the basic fields of Economic and Public Affairs, Law and Communication.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


HAL9000 Limited guides its Clients throughout the decision-making process of all the main International Institutions, providing up-dated information to involved managers, defining and supporting the realisation of professional lobbying campaigns for their initiatives. Our mission integrates the representation of legitimate interests and original opinions to competent Authorities. The staff of the Company has accreditation to the main International Institutions, among which the European Commission and the European Parliament, direct experience with the development Banks and the World Bank. We are well-known, appreciated and searched for our competences, professionalism and effectiveness.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 04/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
>= 100000  € ja < 150000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • Osservatorio Sanità
 • ELITE
 • Universita' Tor Vergata

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.