Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

HAL9000 Limited

Tunnusnumber registris: 856736773-74
Registreerimise kuupäev: 26/06/2008 11:06:50

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 12/07/2015 13:01:17
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12/04/2015 18:46:30
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 12/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

HAL9000 Limited

HAL9000Ltd

UK Registered Company

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Chalton Street, 41
Postkast: SDG
NW1 1JD London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44)2075542222

    Juriidiliselt vastutav isik

Mattia Crosetto

Direttore Generale

    ELi asjade eest vastutav isik

Petra Janoskova

Responsabile per le Relazioni Istituzionali

    Eesmärgid ja ülesanded

Incorporated in London in 2000, HAL9000 Limited groups economists, lawyers and communication experts for providing advise in special and aided finance, institutional relations and strategic communication. We work with local, national and international institutions among which the European Commission, the European Investment Bank, the European Bank for Reconstruction and Development, the World Bank Group and the main Regional Development Banks. We are engaged in development projects for private and public entities with special attention for territory and inner culture identities. We think in terms of what is appropriate and of how to add a tangible added value to a Client’s particular project. Although our roots come from London, we also have operational offices in Brussels, Rome and Zlín. The first one is our base for the activities with the European Union, the second hosts our Unit for the Mediterranean Projects and the third is our antenna for Central and Eastern Europe.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Cohesion Policy and Structural Funds
Regional Policy
EU Transport Networks
Scientific Research and Technology Development programs and initiatives
Small and Medium Enterprises Policy
Environment protection
Healthcare models and protection of consumers in the field of healthcare
Neighbourhood Policy and Mediterranean Policy
Culture and Education Policies


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

HAL9000 Limited guides its Clients throughout the decision-making process of all the main International Institutions, providing up-dated information to involved managers, defining and supporting the realisation of professional lobbying campaigns for their initiatives. Our mission integrates the representation of legitimate interests and original opinions to competent Authorities. The staff of the Company has accreditation to the main International Institutions, among which the European Commission and the European Parliament, direct experience with the development Banks and the World Bank. We are well-known, appreciated and searched for our competences, professionalism and effectiveness.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   50%: 2  

3

2

The team of HAL9000 Limited covers all main areas of EU interest in the basic fields of Economic and Public Affairs, Law and Communication.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Laienemine
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Välissuhted
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

04/2014  -  04/2015

>= 25 000 € ja < 49 999 €

< 99 999 €

 • Universita di Roma Tor Vergata

 • Metalchimica Srl

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.