Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Fédération Label Rouge, IG et STG

Identifikacijska številka v Registru: 8565000726-06
Datum registracije: 04/12/2008 16:11:56

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/02/2015 11:20:47
Datum zadnje letne spremembe: 27/02/2015 11:20:47
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Fédération Label Rouge, IG et STG

FedeLIS

association

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

rue du Faubourg Poissonière, 7
75009 Paris
FRANCIJA

(+33) 1 82730699

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Henri Baladier

Président

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Marie GUYOT

animatrice

    Cilji in naloge

FedeLIS est une Fédération française qui regroupe des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) Label Rouge, IG (IGP : Indication Géographique Protégée et AOC/AOP : Appellation d'Origine Contrôlée/Appellation d'Origine Protégée) et STG (Spécialité Traditionnelle Garantie) agricole ou alimentaire. Elle a pour missions notamment :
- d’être un lieu d’échanges et de réflexion pour les différents partenaires concernés, sur la politique de qualité et d’origine et ses évolutions ;
- d’être interlocuteur des pouvoirs publics sur la politique de qualité et d’origine des produits agricoles et alimentaires au niveau national et international ;
- d’assurer la représentation de ses adhérents auprès de tout organisme public ou privé ;
- d’assurer l’information générale de ses adhérents ;
- de suivre l’évolution qualitative et économique des produits concernés de ses adhérents;
- d’assurer une veille sur les questions relatives à la réglementation des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine;
- de promouvoir le Label Rouge en France et à l’étranger;
- de défendre les intérêts de ses adhérents par tous moyens y compris par voie d’action en justice

  • evropski
  • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Suivi de la réglementation européenne en qualité/sanitaire/hygiène/santé animale/bien-être animal


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- participations aux comités et réunions européennes sur la qualité et la protection des indications géographiques en Europe
- intervention dans le cadre du livre vert sur la qualité de la Commission européenne
- participation à l'INAO et aux institutions françaises et européennes en charge des signes de qualité et d'origine

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Varnost živil

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.