Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Fédération Label Rouge, IG et STG

Identifikacijska številka v Registru: 8565000726-06
Datum registracije: 4.12.08 16:11:56

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 7.11.14 11:42:37
Datum zadnje letne spremembe: 7.11.14 11:42:37


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Fédération Label Rouge, IG et STG
Kratica: FedeLIS
Pravni status: association
Spletna stran: http://www.labelrouge.fr

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Henri Baladier
Položaj: Président

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Marie GUYOT
Položaj: animatrice

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: rue du Faubourg Poissonière  7
75009 Paris
FRANCIJA
Telefon: (+33) 1 82730699
Telefaks: (+33) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: FedeLIS est une Fédération française qui regroupe des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) Label Rouge, IG (IGP : Indication Géographique Protégée et AOC/AOP : Appellation d'Origine Contrôlée/Appellation d'Origine Protégée) et STG (Spécialité Traditionnelle Garantie) agricole ou alimentaire. Elle a pour missions notamment :
- d’être un lieu d’échanges et de réflexion pour les différents partenaires concernés, sur la politique de qualité et d’origine et ses évolutions ;
- d’être interlocuteur des pouvoirs publics sur la politique de qualité et d’origine des produits agricoles et alimentaires au niveau national et international ;
- d’assurer la représentation de ses adhérents auprès de tout organisme public ou privé ;
- d’assurer l’information générale de ses adhérents ;
- de suivre l’évolution qualitative et économique des produits concernés de ses adhérents;
- d’assurer une veille sur les questions relatives à la réglementation des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine;
- de promouvoir le Label Rouge en France et à l’étranger;
- de défendre les intérêts de ses adhérents par tous moyens y compris par voie d’action en justice
Interesi organizacije so na ravni:
  • nacionalni
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 0
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


- participations aux comités et réunions européennes sur la qualité et la protection des indications géographiques en Europe
- intervention dans le cadre du livre vert sur la qualité de la Commission européenne
- participation à l'INAO et aux institutions françaises et européennes en charge des signes de qualité et d'origine

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Kmetijstvo in razvoj podeželja
  • Varnost živil

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.