Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Fédération Label Rouge, IG et STG

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 8565000726-06
Regisztráció időpontja: 2008.12.04. 16:11:56

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.11.07. 11:42:37
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.11.07. 11:42:37


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Fédération Label Rouge, IG et STG
Rövidítés: FedeLIS
Jogi forma: association
Honlap: http://www.labelrouge.fr

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Henri Baladier
Beosztás: Président

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Marie GUYOT
Beosztás: animatrice

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: rue du Faubourg Poissonière  7
Paris 75009
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+33) 1 82730699
Faxszám: (+33) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: FedeLIS est une Fédération française qui regroupe des Organismes de Défense et de Gestion (ODG) Label Rouge, IG (IGP : Indication Géographique Protégée et AOC/AOP : Appellation d'Origine Contrôlée/Appellation d'Origine Protégée) et STG (Spécialité Traditionnelle Garantie) agricole ou alimentaire. Elle a pour missions notamment :
- d’être un lieu d’échanges et de réflexion pour les différents partenaires concernés, sur la politique de qualité et d’origine et ses évolutions ;
- d’être interlocuteur des pouvoirs publics sur la politique de qualité et d’origine des produits agricoles et alimentaires au niveau national et international ;
- d’assurer la représentation de ses adhérents auprès de tout organisme public ou privé ;
- d’assurer l’information générale de ses adhérents ;
- de suivre l’évolution qualitative et économique des produits concernés de ses adhérents;
- d’assurer une veille sur les questions relatives à la réglementation des Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine;
- de promouvoir le Label Rouge en France et à l’étranger;
- de défendre les intérêts de ses adhérents par tous moyens y compris par voie d’action en justice
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
  • országos
  • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 0
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


- participations aux comités et réunions européennes sur la qualité et la protection des indications géographiques en Europe
- intervention dans le cadre du livre vert sur la qualité de la Commission européenne
- participation à l'INAO et aux institutions françaises et européennes en charge des signes de qualité et d'origine

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
  • Élelmiszerbiztonság
  • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 50000  € és < 100000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.