Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

British Film Commission

Identifikačné číslo v Registri: 85631226831-42
Dátum registrácie: 29.9.2011 18:02:56

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 30.9.2013 15:33:43
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30.9.2013 15:33:43


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: British Film Commission
Skratka: BFC
Právna forma: Limited Company by Guarantee
Internetová stránka: http://www.britishfilmcommission.org.uk

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Adrian Wootton
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Adrian Wootton
Funkcia: Chief Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Tea Building, 56 Shoreditch High Street  Suite 6.10
E1 6JJ London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2076137676
Fax: (+44) 2076137677
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The British Film Commission (BFC) is the UK Government's strategic body for feature film and high-end television inward investment responsible for:

• Encouraging and supporting international feature film and TV production in the UK

• Supporting the UK production infrastructure

• Working with UK Government to ensure film/TV friendly policies
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Film and Television legislation.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Audiovizuálne a ostatné médiá

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 6
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje:

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Association of Film Commissions International

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 921 466
z toho financovanie z verejných zdrojov: 837 697
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 837 697
- z miestnych a regionálnych zdrojov:
z iných zdrojov: 83 769
- dary:
- členské:
Commercial Sponsorship : 83 769
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách:
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.