Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

British Film Commission

Identifikační číslo v rejstříku: 85631226831-42
Datum registrace: 29.9.11 18:02:56

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 30.9.13 15:33:43
Datum poslední roční aktualizace je 30.9.13 15:33:43


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: British Film Commission
Zkratka: BFC
Právní forma Limited Company by Guarantee
Internetové stránky: http://www.britishfilmcommission.org.uk

Oddíly

Oddíl: III – Nevládní organizace
Upřesnění: nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Adrian Wootton
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Adrian Wootton
Funkce: Chief Executive

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Tea Building, 56 Shoreditch High Street  Suite 6.10
E1 6JJ London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 2076137676
Číslo faxu: (+44) 2076137677
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The British Film Commission (BFC) is the UK Government's strategic body for feature film and high-end television inward investment responsible for:

• Encouraging and supporting international feature film and TV production in the UK

• Supporting the UK production infrastructure

• Working with UK Government to ensure film/TV friendly policies
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 6
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Film and Television legislation.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Audiovizuální oblast a média

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 6
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Association of Film Commissions International

Finanční údaje

Rok: 04/2012 - 03/2013
Celkový rozpočet: 921 466
z toho veřejné financování: 837 697
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky:
- Granty:
- ze státních zdrojů: 837 697
- z místních či regionálních zdrojů:
z toho ostatní zdroje: 83 769
- dary:
- členské příspěvky:
Commercial Sponsorship : 83 769
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.