Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Russchen Consultants

Id-nummer i registret: 85606455727-29
Registreringsdag: 2011-04-26 13:25:07

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-31 12:38:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-31 12:38:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Russchen Consultants
Förkortning: RC
Associationsform (rättslig ställning): bvba
Webbplats: http://www.russchen-consultants.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Audrey Keukens
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Wytze Russchen
Befattning: Managing Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Trierstraat  59-61
B-1040 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 25123722
Fax: (+32) 25143722
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: bringing the EU closer to our various clients - both by enhancing their access to people, access to information and access to funding through monitoring, events, networking, association management, PA advice and support, PR and communication strategy at European and national level.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 7
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Monitoring services EU affairs;
- Organisation of events;
- Public affairs: EU advocacy advice and support;
- Education and training;
- PR and communication support;
- EU association management;
- Debate and Visibility strategies;
- Management and support of EU projects.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Kommunikation
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Transporter 
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
VOKA Halle-Vilvoorde
Dutch Network Brussels

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
>= 500000  € och < 600000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • KPN
 • Koopman International
 • VNO-NCW
 • Randstad
 • Gasunie
 • Nyrstar
 • Forum European Automotive Industry Lille Region
 • European Business Summit
 • European Services Forum
 • Belgian Maintenance Association
 • Microsoft
 • Leiden University - Campus the Hague
 • Port of Rotterdam


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • BUSINESSEUROPE
 • NBC Universal
 • Ecommerce Europe
 • International Chair on Cardiometabolic Risk
 • Ridas

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Russchen Consultants has been taken over by Dröge en Van Drimmelen in January 2014. Russchen Consultants is now a Dröge and Van Drimmelen company.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.