Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Directors UK

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85456878990-59
Data Reġistrazzjoni: 14/06/2012 16:57:16

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 19/05/2014 11:08:42
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 19/05/2014 11:08:42


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Directors UK
Akronimu: DUK
Statut legali: Limited Company
Websajt: http://www.directors.uk.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Andrew Chowns
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Victoria Morris
Kariga: Head of Communications and Public Affairs

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 8-10 Dryden Street 
London WC2E 9NA
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 0207 240 0009
Numru tal-faks: (+44) 0207 845 9700
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: email address: info@directors.uk.com

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Directors UK is the professional association for film, television and all moving image directors in the UK. The organisation is both the professional association providing services and support to its members and a collecting society for the distribution of secondary rights payments to directors. It seeks to protect and enhance the creative, economic and contractual rights of directors in the UK and works closely with organisations in the UK, Europe and around the world to represent directors' rights and concerns. with over 5,000 current members it represents the overwhelming majority of working film and television directors in the UK.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 17
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Directors UK has been actively responding (either directly or via our industry organisations in Europe) to consultations in the UK and EU institutions on the following issues:

EU Policy Issues:

- EC Consultation on Assessing State Aid for Films and other Audiovisual works
- EU Consultation on online distribution of audiovisual works
- EC Directive on regulation of Collection Management Societies
- An End to buyouts in Europe - SAA, FERA & FSE joint initiative
- EC Copyright Review
- EU Private Copying
- EU - Orphan Works
- EC Licences for Europe projects

UK policy issues:
- IPO Copyright Consultation
- TV & Film Tax incentives

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Komunikazzjoni
 • Kultura
 • Tassazzjoni

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
SAA, FERA, CISAC, ERA, CCC

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 03/2013 - 02/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

We are subject to scrutiny and compliance to CISAC and its rules.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.

L-organizzazzjoni ddikjarat ukoll li tintrabat fil-Kodiċi li ġejja wkoll:
Directors UK complies with its own voluntary Code of Conduct that follows the Principles established by the British Copyright Council