Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

SOCIETE CENTRALE CANINE

Tunnusnumber registris: 85453442906-10
Registreerimise kuupäev: 29.12.09 15:52:23

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 3.12.13 12:14:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 3.12.13 12:14:46


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: SOCIETE CENTRALE CANINE
Akronüüm: SCC
Õiguslik vorm: association Loi 1901
Veebisait: http://www.scc.asso.fr

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Christian EYMAR-DAUPHIN
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: André VARLET
Ametikoht: Directeur des Relations Institutionnelles

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 155 Avenue Jean Jaurès 
93535 AUBERVILLIERS CEDEX
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 0149375417
Faks: (+33) 0149370120
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: La Fédération dite "Société Centrale Canine pour l'amélioration des Races de Chiens en France", fondée en 1881, et reconnue comme établissement d'utilité publique, par décret du 28 avril 1914, a pour but :
 d'assurer l'amélioration et la reconstitution des races de chiens d'utilité, de sport et d'agrément en France,
 de resserrer les liens amicaux qui unissent les différentes Sociétés et les différents Clubs français qui s'occupent des races de chiens, de leur donner, par leur groupement même, plus de crédit pour la défense des intérêts de l'élevage auprès des Pouvoirs Publics, des Administrations et des Sociétés étrangères,
 de patronner les Championnats internationaux, et les règlements généraux établis dans le Sport canin par les Associations étrangères et la Fédération Cynologique Internationale, dont fait partie la Société Centrale Canine.

Les moyens d'action de la Fédération sont :
 des expositions périodiques de chiens, des épreuves pratiques pour les chiens d'arrêt ou pour toute autre race, la délivrance de prix et récompenses,
 la tenue du Livre des Origines Français (L.O.F.) qu'elle a créé,
 la publication d'un Bulletin.
Elle établit les règles des concours divers, des championnats, etc., et en surveille l'application.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 2
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Les principales activités de représentation d’intérêt de la SCC correspondent à ses objectifs :

L’amélioration générale de l’espèce canine par l’inscription dans le livre généalogique, la recherche dédiée à l’amélioration de la santé, de la morphologie et du comportement des chiens ;

Le développement de l’identification canine – par tatouage ou insert électronique, en vue de répertorier les animaux présents sur le territoire, ce qui a permis l’éradication de l’épizootie rabique (rabic disease) sur le territoire français dans les années 70.
A partir du 1/01/2013 la gestion du Fichier National d'Identification des Carnivores Domestiques est assurée par la société I-CAD.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Sport

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 3
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • 44 sociétés canines régionales (33 600 liiget)
 • 110 clubs de race (69 000 liiget)
 • 1350 clubs d'utilisation (550 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • PRANTSUSMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE - FCI
EUROPETNET - EPN
ALLIANCE CYNOPHILE LATINE
FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES-FNSEA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Üldeelarve: 17 399 942
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 17 399 942
- annetused:
- liikmemaksud:
redevance support identification et généalogique : 17 399 942
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal:
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.