Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Umweltbundesamt Deutschland

Numărul de identificare din Registru: 85428576646-51
Data înscrierii: 12.09.2011 15:19:37

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 25.08.2014 13:24:23
Data ultimei actualizări anuale: 25.08.2014 13:22:45


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Umweltbundesamt Deutschland
Acronim: UBA
Statut juridic: Bundesbehörde
Site internet: http://www.umweltbundesamt.de/

Categorii

Categorie: VI - Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte etc.
şi mai precis: Alte entităţi publice sau mixte etc.

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Maria Krautzberger
Funcţie: Präsidentin

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Anneliese Looß
Funcţie: Fachgebietsleitung I1.2

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Wörlitzer Platz 1  1
06844 Dessau-Roßlau
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 34021030
Număr de fax: (+49) 34021032285
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: 1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Umweltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind:

- die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (z.B. Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit),
- der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung von Chemikalien),
- die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz.

Das UBA versteht sich als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. Darüber hinaus ist das UBA Partner und Kontaktstelle Deutschlands zu zahlreichen internationalen Einrichtungen, wie etwa der WHO.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 10
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Keine herausgehobene Aktivität in diesem Kontext in 2013.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Cercetare şi tehnologie
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Consumatori
 • Energie
 • Extindere
 • Mediu
 • Pescuit şi acvacultură
 • Politică regională
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Transporturi

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 1.500
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 110.116.000
din care finanţare publică: 110.116.000
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 110.116.000
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse:
- donaţii:
- cotizaţii ale membrilor:
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu:
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.