Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Umweltbundesamt Deutschland

Inschrijvingsnummer in het register 85428576646-51
Inschrijvingsdatum: 12-9-11 15:19:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-8-14 13:24:23
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 25-8-14 13:22:45


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Umweltbundesamt Deutschland
Acroniem: UBA
Rechtsvorm: Bundesbehörde
Website: http://www.umweltbundesamt.de/

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Maria Krautzberger
Functie: Präsidentin

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Anneliese Looß
Functie: Fachgebietsleitung I1.2

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Wörlitzer Platz 1  1
06844 Dessau-Roßlau
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 34021030
Faxnummer: (+49) 34021032285
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: 1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Umweltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind:

- die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (z.B. Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit),
- der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung von Chemikalien),
- die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz.

Das UBA versteht sich als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. Darüber hinaus ist das UBA Partner und Kontaktstelle Deutschlands zu zahlreichen internationalen Einrichtungen, wie etwa der WHO.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Keine herausgehobene Aktivität in diesem Kontext in 2013.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Consumentenzaken
 • Energie
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Uitbreiding van de EU
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 1.500
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 110.116.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 110.116.000
- EU:
- Aanbestedingen: 0
- Subsidies: 0
- nationale overheid: 110.116.000
- subnationale overheden: 0
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.