Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Umweltbundesamt Deutschland

Tunnistenumero rekisterissä: 85428576646-51
Rekisteröintipäivä: 12.9.2011 15:19:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.8.2013 8:29:29
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.8.2013 8:29:29


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Umweltbundesamt Deutschland
Lyhenne: UBA
Organisaation oikeudellinen muoto: Bundesbehörde
Internet-osoite: http://www.umweltbundesamt.de/index-e.htm

Ryhmät

Ryhmä: VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot
tarkemmin: Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jochen Flasbarth
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Anneliese Looß
Tehtävä organisaatiossa: Fachgebietsleitung I1.2

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Wörlitzer Platz 1  1
06844 Dessau-Roßlau
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 34021030
Faksinumero: (+49) 34021032285
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: 1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Umweltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind:

- die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (u. a. Bundesministerien für Umwelt, Gesundheit, Forschung, Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung,
- der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung von Chemikalien, Arznei- und Pflanzenschutzmitteln,
- die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz.

Das UBA versteht sich als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. Dabei setzt das UBA auf einen anspruchsvollen transdisziplinären Ansatz bei der Wahrnehmung der Aufgaben: So arbeiten beispielsweise Ökonomen, Chemiker, Biologen oder Juristen zusammen an der Lösung der Umweltprobleme. Das Amt deckt so ein breites Themenprofil ab und setzt auf die hohe Identifikation und Motivation seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das UBA ist Partner und Kontaktstelle Deutschlands zu zahlreichen internationalen Einrichtungen, wie etwa der WHO.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Teilnahme an Konsultation der EU-Kommission:
- 7. Umweltaktionsprogramm der EU

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 1 500
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • SAKSA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Anlaufstelle Basler Übereinkommen
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau
Telefon: +49 340 3296

Deutsche Kontaktstelle der Europäischen Umweltagentur beim Umweltbundesamt
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 2103-2148

Deutsche Koordinierungsstelle für den Informationsaustausch über „beste verfügbare Techniken” nach IVU-Richtlinie
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 2103-3696/3589

Nationale Koordinierungsstelle für das Nationale System Emissionsinventare nach Klimarahmenkonvention und Kioto-Protokoll beim Umweltbundesamt.
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 2103-2402

Nationales EU-Luftqualitäts-Referenzlabor beim Umweltbundesamt
Paul-Ehrlich-Str. 29
63225 Langen
Telefon: (06103) 704-127

UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterziehung beim Umweltbundesamt
Postfach 1406
06813 Dessau-Roßlau
Telefon: (0340) 2103-2033

WHO-Kooperationszentrum für Forschung auf dem Gebiet der Trinkwasserhygiene beim Umweltbundesamt
Heinrich-Heine-Str. 12
08645 Bad Elster
Telefon: (037437) 76-275

WHO-Zentrum zur Überwachung der Luftqualität und Bekämpfung der Luftverschmutzung/
WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air Pollution Control
Corrensplatz 1
14195 Berlin
Telefon: (030) 8903-1281

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 106 261 000
josta julkista rahoitusta: 106 261 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä: 106 261 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä:
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.