Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Umweltbundesamt Deutschland

Tunnistenumero rekisterissä: 85428576646-51
Rekisteröintipäivä: 12/09/2011 15:19:37

Tietoja päivitetty viimeksi: 25/08/2014 13:24:23
Edellinen vuotuinen päivitys: 25/08/2014 13:22:45

Nämä tiedot ovat vanhan avoimuusrekisterin mukaisessa muodossa. Ne muutetaan uudessa rekisterissä käytettävään muotoon, kun organisaatio päivittää tietojaan seuraavan kerran.
Päivitettävä viimeistään: 27/04/2015

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Umweltbundesamt Deutschland

UBA

Bundesbehörde

    Ryhmä rekisterissä

VI – Paikallis-, alue- ja kunnallisviranomaisia, muita julkis- tai sekayhteisöjä jne. edustavat organisaatiot

Muut julkis- tai sekayhteisöt jne.

    Yhteystiedot

Wörlitzer Platz 1
06844 Dessau-Roßlau
SAKSA

(+49) 34021030

(+49) 34021032285

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Maria Krautzberger

Präsidentin

    EU-suhteista vastaava henkilö

Anneliese Looß

Fachgebietsleitung I1.2

    Tavoitteet ja tehtävät

1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Umweltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind:

- die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (z.B. Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit),
- der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung von Chemikalien),
- die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz.

Das UBA versteht sich als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. Darüber hinaus ist das UBA Partner und Kontaktstelle Deutschlands zu zahlreichen internationalen Einrichtungen, wie etwa der WHO.

 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia
 • kansallisia
 • alue-/paikallistaso

    Toimet

Keine herausgehobene Aktivität in diesem Kontext in 2013.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

10

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

    Intressialueet

 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Kansanterveys
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

    Jäsenet ja jäsenyydet

1 500

 • SAKSA

    Rahoitustiedot

01/2013  -  12/2013

110 116 000 €

110 116 000 €

0 €

0 €

110 116 000 €

0 €

 €

 €

 €

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.