Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Umweltbundesamt Deutschland

Identifikační číslo v rejstříku: 85428576646-51
Datum registrace: 12.9.11 15:19:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 25.8.14 13:24:23
Datum poslední roční aktualizace je 25.8.14 13:22:45


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Umweltbundesamt Deutschland
Zkratka: UBA
Právní forma Bundesbehörde
Internetové stránky: http://www.umweltbundesamt.de/

Oddíly

Oddíl: VI – Organizace zastupující místní, regionální a obecní orgány, jiné veřejné či smíšené subjekty atd.
Upřesnění: další veřejné či smíšené subjekty atd.

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Maria Krautzberger
Funkce: Präsidentin

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Anneliese Looß
Funkce: Fachgebietsleitung I1.2

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Wörlitzer Platz 1  1
06844 Dessau-Roßlau
NĚMECKO
Telefon: (+49) 34021030
Číslo faxu: (+49) 34021032285
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: 1974 gegründet, ist das UBA Deutschlands zentrale Umweltbehörde. Die wichtigsten gesetzlichen Aufgaben des UBA sind:

- die wissenschaftliche Unterstützung der Bundesregierung (z.B. Bundesministerium für Umwelt, Natur, Bau und Reaktorsicherheit),
- der Vollzug von Umweltgesetzen (z. B. Emissionshandel, Zulassung von Chemikalien),
- die Information der Öffentlichkeit zum Umweltschutz.

Das UBA versteht sich als ein Frühwarnsystem, das mögliche zukünftige Beeinträchtigungen des Menschen und seiner Umwelt rechtzeitig erkennt, bewertet und praktikable Lösungen vorschlägt. Dazu forschen die Fachleute des Amtes in eigenen Laboren und vergeben Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen und Institute im In- und Ausland. Darüber hinaus ist das UBA Partner und Kontaktstelle Deutschlands zu zahlreichen internationalen Einrichtungen, wie etwa der WHO.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Keine herausgehobene Aktivität in diesem Kontext in 2013.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Ochrana spotřebitele
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rybolov a akvakultura
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 1 500
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:
 • NĚMECKO

Doplňující informace:

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 110 116 000
z toho veřejné financování: 110 116 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 0
- Granty: 0
- ze státních zdrojů: 110 116 000
- z místních či regionálních zdrojů: 0
z toho ostatní zdroje:
- dary:
- členské příspěvky:
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období:
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.