Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Per Boqvist

Identifikačné číslo v Registri: 85416013316-74
Dátum registrácie: 10.3.2010 16:38:24

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 7.3.2014 14:21:07
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 7.3.2014 14:21:07


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Per Boqvist
Skratka:
Právna forma: Independent Consultant
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Per Boqvist
Funkcia: Consultant

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Per Boqvist
Funkcia: Consultant

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Ullern Allé  9
0381 Oslo
NÓRSKO
Telefónne číslo: (+47) 41440815
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Public affairs consultancy, mainly in the fields of transport and energy, currently working essentially with Swedish clients
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Issues pertaining to transport and energy policies, including TEN T and related matters

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Port of Trelleborg
 • TransportGruppen
 • Energimyndigheten
 • Economic and Social Committee

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

The reference to the Economic and Social Committee above concerns expert assignments

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.