Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

C8 Associates Ltd

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 85406838687-33
Data Reġistrazzjoni: 30/04/2012 10:26:13

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 03/04/2014 10:36:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 03/04/2014 10:36:11


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: C8 Associates Ltd
Akronimu: C8
Statut legali: Company limited by guarantee
Websajt: http://www.c8associates.com

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti Professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dominic McGonigal
Kariga: Chairman

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Dominic McGonigal
Kariga: Chairman

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 32 Agate Road 
London W6 0AH
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+44) 7766397807
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Offices in London and Brussels.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: C8 Associates is a consultancy for creative and digital companies, working with small businesses, corporates and industry bodies wanting to harness the growth opportunities in the sector.

We offer advice and assistance in commercial, public affairs and board services, giving businesses the benefit of 80 years of expertise in creative and digital success. Together, we help clients shape their organisation for the online world, make the most of the regulatory environment and grow digital revenues.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Collective Rights Management Directive
Licences for Europe
Digital Agenda

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Kompetizzjoni
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 03/2012 - 04/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
< 50000  €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • C8 Associates

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.