Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

C8 Associates Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 85406838687-33
Datum registrace: 30/04/2012 10:26:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 05/02/2015 19:11:09
Datum poslední roční aktualizace je: 05/02/2015 19:11:09
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 05/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

C8 Associates Ltd

C8

Company limited by guarantee

    Oddíl Registrace

I - Odborné poradenské společnosti / právnické firmy / samostatně výdělečně činní poradci

odborné poradenské společnosti

    Kontaktní údaje

Agate Road, 32
W6 0AH London
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+44) 20 3440 4645

Av. Livingstone 26
 Brussels
BELGIE

(+32) 499272024

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dominic McGonigal

Chairman

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Dominic McGonigal

Chairman

    Cíle a úkoly

C8 Associates is a consultancy for creative and digital companies, working with small businesses, corporates and industry bodies wanting to harness the growth opportunities in the sector.

We offer advice and assistance in commercial, public affairs and board services, giving businesses the benefit of 80 years of expertise in creative and digital success. Together, we help clients shape their organisation for the online world, make the most of the regulatory environment and grow digital revenues.

  • evropské
  • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Digital Single Market and related portfolios


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3  

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Audiovizuální oblast a média
  • Hospodářská soutěž
  • Informační společnost
  • Kultura
  • Obchod
  • Vnitřní trh

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

06/2013  -  05/2014

< 9 999 €

< 99 999 €

Digital Single Market

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.