Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Central Lobby Consultants Ltd

Numărul de identificare din Registru: 85317577507-40
Data înscrierii: 20.12.2011 11:34:28

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 09.12.2013 11:06:03
Data ultimei actualizări anuale: 09.12.2013 11:06:03


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Central Lobby Consultants Ltd
Acronim: CLC
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.centrallobby.com

Categorii

Categorie: I – Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi
şi mai precis: Societăţi de consultanţă specializată

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnişoara  Helen Donoghue
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Michael Hale
Funcţie: Consultant

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Church House Great Smith Street 27
SW1P 3AZ London
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+44) 2072221265
Număr de fax: (+44) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.
Interesele promovate de organizaţia dumneavoastră ţin de nivelul următor / nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 6
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Review of VAT.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Energie
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Sănătate publică
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
CLC is a member of EPACA

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2012 - 03/2013
Cifra de afaceri a organizaţiei dumneavoastră obţinută în urma activităţilor de reprezentare a intereselor, desfăşurate în numele clienţilor dumneavoastră, pe lângă instituţiile europene:
>= 200000  € şi < 250000  €

Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 50000 €.
 • CTG
 • CLAS
 • FHF
 • APCRG


Clienţi care generează o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 100000 € şi mai mică de 150000 €.
 • Eurits

Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
EPACA's code of conduct