Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Central Lobby Consultants Ltd

Numărul de identificare din Registru: 85317577507-40
Data înscrierii: 20/12/2011 11:34:28

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 22/09/2015 10:06:45
Data ultimei actualizări anuale: 21/04/2015 12:26:31
Data-limită pentru următoarea actualizare: 21/04/2016

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Central Lobby Consultants Ltd

CLC

Limited Company

    Secțiunea de înregistrare

I - Societăţi de consultanţă specializată/cabinete de avocatură/consultanţi independenţi

Societăţi de consultanţă specializată

    Date de contact

Church House Great Smith Street
SW1P 3AZ London
REGATUL UNIT

(+44)2072221265

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Doamna  Helen Donoghue

Managing Director

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Michael Hale

Director

    Obiective şi misiuni

Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.

 • european
 • naţional
 • regional/local

    Activități specifice care fac obiectul Registrului

Environmental, tax and charity related issues. Review of VAT. Reviews of waste legislation.


 

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

75%: 2   50%: 1   25%: 3

6

2,8

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Combaterea schimbărilor climatice
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Cultură
 • Energie
 • Impozitare
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Siguranţă alimentară
 • Societate informaţională
 • Sănătate publică
 • Întreprinderi

    Membri și afiliere

CLC is a member of EPACA: http://www.epaca.org/

    Date financiare

04/2013  -  03/2014

>= 100.000 € şi < 199.999 €

>= 100.000 € şi < 499.999 €

 • Charity Tax Group
 • Churches' Legislation Advisory Service
 • European Charities Committee on VAT
 • European Union for the Responsible Incineration and Treatment of Special waste

Nu am primit finanțare din partea instituțiilor UE în cursul ultimului exercițiu financiar încheiat.

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
EPACA's code of conduct