Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Central Lobby Consultants Ltd

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 85317577507-40
Regisztráció időpontja: 2011.12.20. 11:34:28

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2013.12.09. 11:06:03
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2013.12.09. 11:06:03


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Central Lobby Consultants Ltd
Rövidítés: CLC
Jogi forma: Limited Company
Honlap: http://www.centrallobby.com

Kategóriák

Kategória: I - Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák/ügyvédi irodák/független tanácsadók
ezen belül: Szakmai tanácsadással foglalkozó irodák

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Helen Donoghue
Beosztás: Managing Director

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Michael Hale
Beosztás: Consultant

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Church House Great Smith Street 27
London SW1P 3AZ
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG
Telefonszám: (+44) 2072221265
Faxszám: (+44) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk:

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 6
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Review of VAT.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Egészségügy
 • Éghajlatpolitika
 • Energiaügy
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Környezetvédelem
 • Kultúra
 • Regionális politika
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
CLC is a member of EPACA

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 04/2012 - 03/2013
Az uniós intézményeknél az ügyfelek számára végzett lobbitevékenységből származó forgalom:
>= 200000  € és < 250000  €

50000 € összegnél alacsonyabb forgalmat jelentő ügyfelek.
 • CTG
 • CLAS
 • FHF
 • APCRG


100000 € összegű, illetve azt meghaladó, de 150000 € összegnél kisebb bevételt jelentő ügyfél
 • Eurits

A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.

A szervezet önmagára nézve kötelező érvényűnek nyilvánította az alábbi kódexet is:
EPACA's code of conduct