Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Central Lobby Consultants Ltd

Tunnistenumero rekisterissä: 85317577507-40
Rekisteröintipäivä: 20.12.2011 11:34:28

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 24.11.2014 13:14:55
Edellinen vuotuinen päivitys: 24.11.2014 13:14:55


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Central Lobby Consultants Ltd
Lyhenne: CLC
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited Company
Internet-osoite: http://www.centrallobby.com

Ryhmät

Ryhmä: I – Konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit
tarkemmin: Konsulttitoimistot

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Helen Donoghue
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Michael Hale
Tehtävä organisaatiossa: Consultant

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Church House Great Smith Street 27
SW1P 3AZ London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 2072221265
Faksinumero: (+44) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.
Organisaation valvomat edut ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 6
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Review of VAT.
Reviews of waste legislation.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
CLC is a member of EPACA

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2013 - 03/2014
Asiakkaiden edunvalvontaan EU:n toimielimissä liittyvä organisaation liikevaihto:
>= 200000  € - < 250000  €

Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on alle 50000 €.
 • CTG
 • CLAS
 • FHF
 • APCRG


Asiakkaat, joiden osuus liikevaihdosta on 100000 € tai enemmän mutta vähemmän kuin 150000 €.
 • Eurits

EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
EPACA's code of conduct