Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Central Lobby Consultants Ltd

Tunnusnumber registris: 85317577507-40
Registreerimise kuupäev: 20/12/2011 11:34:28

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 29/03/2016 17:13:13
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 29/03/2016 17:13:13
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 29/03/2017

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Central Lobby Consultants Ltd

CLC

Limited Company

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Church House Great Smith Street
SW1P 3AZ London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44)2072221265

    Juriidiliselt vastutav isik

Helen Donoghue

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Michael Hale

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Central Lobby Consultants (CLC) is an independent parliamentary and public affairs consultancy.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Environmental, tax and charity related issues. Review of VAT. Reviews of waste legislation.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 2   50%: 1   25%: 3

6

2,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

CLC is a member of EPACA: http://www.epaca.org/

    Finantsandmed

04/2014  -  03/2015

>= 100 000 € ja < 199 999 €

>= 100 000 € ja < 499 999 €

 • Charity Tax Group
 • Churches' Legislation Advisory Service
 • European Charities Committee on VAT
 • European Union for the Responsible Incineration and Treatment of Special waste

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
EPACA's code of conduct