Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Verband Österreichischer Zeitungen

Identifikavimo numeris Registre: 8526236159-63
Registracijos data: 08.7.8 13.54.31

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.18 10.37.31
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.18 10.37.31


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Verband Österreichischer Zeitungen
Akronimas: VÖZ
Teisinis statusas: Verein
Svetainė: http://www.voez.at

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gerald Grünberger, Mag.
Pareigos: Geschäftsführer

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Gerald Grünberger, Mag.
Pareigos: Geschäftsführer

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Wipplingerstraße  15/19
Pašto dėžutė: 144
1013 Wien
AUSTRIJA
Telefono numeris: (+431) 533 79 79
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Der “Verband Österreichischer Zeitungen” hat den Zweck, die gemeinsamen herausgeberischen und verlegerischen Interessen der österreichischen Zeitungen zu vertreten und zu fördern.

Im Besonderen hat der Verband folgende Aufgaben zu erfüllen:
a. die Zeitungsherausgeber und Zeitungsverleger in allen gemeinsamen Angelegenheiten gegenüber den Organen des Staates, der Länder und Gemeinden, gegenüber den Behörden, den Kammern, der Wirtschaft und der Öffentlichkeit zu repräsentieren;
b. Stellungnahmen, Gutachten und Vorschläge zu Gesetzen, Verordnungen und Verfügungen, welche die Presse und deren Nebenbetriebe betreffen, auszuarbeiten;
c. die Arbeitsbedingungen für die Angestellten und Arbeiter seiner Verbandsmitglieder durch den Abschluss von Kollektivverträgen zu regeln;
d. die öffentliche Aufgabe und die gesellschaftspolitische Bedeutung der Presse in Österreich zu vertreten;
e. gegebenenfalls eigene wirtschaftliche Unternehmungen im gemeinsamen Interesse der Mitglieder zu errichten und zu führen.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • valstybės
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Medienpolitik, Werbung, Urheberrecht, Online, Media Literacy

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Vartotojai

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
European Newspaper Publishers' Association (ENPA)
European Magazine Media Association (EMMA; vormals Fédération Européenne d’Editeurs de Périodiques (FAEP))

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.