Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.

Αριθμός μητρώου: 85252491441-36
ημερομηνία της εγγραφής: 30/03/2009 12:06:23

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 23/04/2015 16:56:51
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 23/04/2015 16:56:51
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 23/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V.

VDB

eingetragener Verein

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εμπορικές και επιχειρηματικές ενώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Schützenstraße, 6a
10117 Berlin
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

(+49) 03026396540

4, rue Jacques de Lalaing
1040 Brüssel
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 022868061

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Guy Selbherr

Vorsitzender des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  Stephan Jansen

Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken

    Στόχοι και αποστολή

Die 17 Bürgschaftsbanken und Beteiligungsgarantiegesellschaften sowie 14 Mittelständische Beteiligungsgesellschaften (MBGen) sind im Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) zusammengeschlossen. Der VDB nimmt die Interessenvertretung der deutschen Bürgschaftsbanken und MBGen (gemeinsam mit dem BVK) gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit wahr.

Er hält Kontakt zu den zuständigen Bundesministerien der Wirtschaft und der Finanzen, zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), zu weiteren Organisationen und zur Öffentlichkeit.

Bürgschaftsbanken sind Kreditinstitute im Sinne des KWG und unterstützen gewerbliche Unternehmen und Freie Berufe bei der Kredit- oder Beteiligungsfinanzierung. Die von ihnen als Wirtschaftsförderer seit über 60 Jahren übernommenen Bürgschaften sind vollwertige Sicherheiten für alle Hausbanken. Bürgschaften sind ein erfolgreiches Instrument einer Kombination der Selbsthilfe mit Staatshilfe und besonders unter ordnungspolitischen Aspekten sinnvoll, da sie allen gewerblichen Unternehmen und Freien Berufen offen stehen und zu einer möglichst geringen Belastung der öffentlichen Haushalte führen.

MBGen bieten eine sinnvolle Ergänzung zum klassischen Bankkredit. Mit einer Beteiligungsfinanzierung lässt sich die wirtschaftliche Eigenkapitalquote erhöhen. Wichtigste Aufgabe der MBGen ist die Verbesserung der Bilanzrelationen von Existenzgründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen durch die langfristige Bereitstellung von Beteiligungskapital – meistens in Form von eigenkapitalähnlichen, typisch stillen Beteiligungen.

 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • περιφερειακού/τοπικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

EU-Investitionspaket, Finanzmarktregulierung, Reform des Beihilfenrechts und EU-KMU-Politik (insb. Zugang von KMU zu Finanzierung)


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 1   25%: 3

4

1,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Εμπόριο
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιφερειακή πολιτική
 • Προϋπολογισμός

    Μέλη

http://www.vdb-info.de/mitglieder

Europäischer Verband der Garantieinstitutionen (AECM)

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 25.000 € και < 49.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.