Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Groupement des Cartes Bancaires "CB"

Id-nummer i registret: 85235158413-79
Registreringsdag: 2012-03-23 18:16:34

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-03-24 13:53:03
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-03-24 11:39:13


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Groupement des Cartes Bancaires "CB"
Förkortning: CB
Associationsform (rättslig ställning): Economic Interest group
Webbplats: http://www.cartes-bancaires.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: ARIRA Gilbert
Befattning: Administrateur

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: STEPHENSON David
Befattning: Head of International Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: rue Saint-Honoré  151 bis
75001 Paris
FRANKRIKE
Telefon: (+33 1) 40 15 58 00
Fax: (+33 1) 40 15 58 51
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: About Groupement des Cartes Bancaires CB

Established in 1984 to provide an interbank card payment and ATM cash withdrawal scheme in France, Groupement des Cartes Bancaires CB is a non-profit organization acting as the governing body of the CB payment scheme.

As of March 2014, CB has 129 members, comprising both banks and payment institutions worldwide.

CB is responsible for the system’s overall architecture, inter-member rules & procedures and risk management. CB also defines technical and security standards, and ensures that manufacturers and vendors whose products and services are used in the CB system comply with these standards.

Furthermore, CB operates an information system, providing its members with high performance data mining tools and countermeasures in the fight against fraud.

CB is one of the largest payment schemes in the European Union with

61.7 million cards, more than 58,000 ATMs, 1.3 million merchants and a very significant activity, both in terms of transaction volumes and value as shown by the 2013 statistics : 10 billion CB transactions for a total value of 524 billion euros.
La Banque de France,the French Central Bank, as the Supervisory Authority sits on the Board of Cartes Bancaires "CB".
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
John David Stephenson 2015-01-13 2016-01-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Payment Legislation standardisation and innovation, SEPA, SCF, e-commerce, Fraud Prevention, Consumer protection, Competition policy, ... .

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EUROSMART, PayComm, EPSM, ACSEL, MERCATEL, OSCAR intitative, EPC CARD STAKEHOLDERS GROUP and CARD WORKING GROUP, Card Fraud Prevention Task force in EPC, EPASorg, EMVco, PCIDDSco, ISO Groups: ISO20022, ... CEN, EAST., etc

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 150000  € och < 200000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.