Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Alternatives Limited

Identifikavimo numeris Registre: 85223352533-24
Registracijos data: 21/10/2009 17:55:21

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 11/02/2015 13:01:28
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 11/02/2015 13:01:28
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 11/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Alternatives Limited

EUROALTER

Company Limited by guarantee non profit

    Registracijos kategorija

III - Nevyriausybinės organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

    Kontaktinė informacija

The Nexus Building, Suite 501
Broadway
SG69BL Letchworth Garden City
JUNGTINĖ KARALYSTĖ

(+39) 0688654110

    Teisiškai atsakingas asmuo

Niccolo Milanese

Chair

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Niccolo Milanese

Director

    Tikslai ir uždaviniai

European Alternatives is a civil society organisation with citizen members from throughout Europe. It promotes democracy, equality and active citizenship in Europe. It runs cultural and political initiatives and campaigns throughout Europe, often also in the wider world, and runs the annual Transeuropa festival.

European Alternatives produces research on European questions, has a youth strand of activities as well as its main strands of activities, and publishes a monthly journal in English, French, Italian and Romanian printed editions.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

We are following developments in EU citizenship and fundamental rights, we are also active in campaigning for media pluralism in Europe

We are running a project on EU citizenship rights with funding from DG Just over 2015-16, which involves researching case law, running educative sessions in schools and trainings for NGOS. We are continuing to campaign for media pluralism


 

Non

Europe for citizens structured dialogue

Non

Non

Non

Contact with MEPs to encourage greater participation in public debate, to promote fundamental rights, migrant rights, democratic reform, issues relating to equality or culture.
Occassional contact with representatives of the European Commission to invite them to participate in public events, to encourage commission responses to issues relating to fundamental rights, democracy, equality or culture.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 4   75%: 1   50%: 2  

7

5,8

further network of several 1000s activists active in campaigning on citizens' issues throughout Europe

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vidaus reikalų
 • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

6 000

 • AIRIJA
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ESTIJA
 • GRAIKIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • KIPRAS
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • LIUKSEMBURGAS
 • MALTA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • SUOMIJA
 • ŠVEDIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

membership of Europe+ coalition for a democratic renewal of the European Union, and Civil Society Europe network

    Finansiniai duomenys

03/2013  -  02/2014

< 9 999 €

450 000 €

250 000 €

 €

250 000 €

European commission citizenship and youth programs, European Parliament

200 000 €

200 000 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.