Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BROmotion

Tunnistenumero rekisterissä: 8522206185-94
Rekisteröintipäivä: 11.7.2008 16:22:15

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.6.2014 8:25:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.6.2014 8:25:16


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BROmotion
Lyhenne: BROmo
Organisaation oikeudellinen muoto: Belgium registered NGO
Internet-osoite: http://www.bromotion.eu

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Monica GHECEA
Tehtävä organisaatiossa: Partner

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Monica GHECEA
Tehtävä organisaatiossa: Partner

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Grand Cerf  20
1000 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+0032) 486278184
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Areas of competence

1. European Affairs
● Representation and liaison-office in Bruxelles
● Lobby & advocacy endeavours
● Accredited lobbyist
2. EU programmes expert assistance
● European programmes/ projects/ consortia design, aggregation, application, implementation, evaluation
● EU funding opportunities screening, accessing and assessment
● Expert evaluator in EU programmes – URBACT, TREN/ IEE, Culture, Youth, ICT/ PSP, RTD/ FP7
3. Management consultancy and business support
● Business planning, durable strategy development, competitiveness enhancing, entrepreneurial leveraging, business and financial modelling, investment and relocation schemes
● Belgian Guichet d’Entreprises – EUNOMIA Entry Point
● Direct investment/ business incorporation i.e. Belgium, Romania, Moldova - facilitation, local relationships building, matching and consistency, exploratory demarches and initiating research, feasibility studies
4. Project management
● Public and private, commercial-oriented and non-profit endeavours: concept, design, holistic assessment, specific evaluation, quality management, audit, PPPs
● High added-value, interdisciplinary, cross-cultural projects focusing on CIP, EE/ RES – Green energy concept, entrepreneurship and SMEs, urban/ rural/ regional durable strategic development, RTDI/ FP7, ITC, HR/ organizational culture, CSR
● Standardized approach based upon correct mix of PMI/ PMBOK, PRINCE2, BS 6079, ISO 10006
● EMotion artelier – contemporary art gallery located in Petit Sablon, Bruxelles

Targeted audience

● Triple helix – representatives of public authorities, research/ academia, businesses
● Policy and decision makers, programme managers/ planners at (inter)regional, local and territorial cooperation level
● Professional associations, industry interest groups
● SMEs and entrepreneurs, NGOs/ NFP organisations, cultural operators, individuals

Distinctive approach

BROMOTION team brings together intentionally distinct competencies, mixing the rigor of a scientist with the artist’s imagination and the efficiency of the manager. Creativity and the proclivity to novelty might be valorised in real time by team players from synergic areas of activity, the key to success being a highly performing management.
We take a special interest in challenges induced by originality, in translation of viable concepts into immediate market opportunities and subsequent tackling by specific modalities e.g. win-win partnerships between public and private environment, FP/ NFP structures

European vision

BROMOTION aims to develop a distinct space for activating synergies, enhancing the opportunities of the knowledge-based economy with rediscovered human dimension. We need to address European integration and globalisation by leveraging human potential, by supporting frameworks that could valorise complementarities.
We aim to be an entry point to Bruxelles – the European decision-making crossroads for organisations or individuals, but also an unavoidable interface for non-European players genuinely interested in realising European values and opportunities
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Mihai COSTEA GHECEA 3.9.2013 30.8.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Adding value mission

BROMOTION produces and delivers high added-value consultancy, knowledge and paradigm shifting modus operandi.
The competitive edge would be recognized around 3 pillars:
1. Holistic approach, integrating complementary/ synergetic disciplines, concepts, instruments, trends
2. Incorporating innovation and creativity as valuable assets and effective methodological gizmo
3. Pragmatic involvement based upon business-, results-oriented approach and cost-effective solutions
We address multi-cultural, multi-disciplinary environments, with various institutional definitions i.e. professional and public bodies, interest groups, industry associations, NGOs, SMEs, entrepreneurs, clusters. We accredit innovative endeavours involving actors from private and public, for-profit and non-for-profit sectors, pursuing and championing the principles of sustainable development.
For instance as innovative tool we consider Art a valuable communication catalyst, a model of good practice for new interdisciplinary approaches. At the end of the day we thrive to draw up a multifunctional hub pictured with informal, unconventional strokes where people would love to meet, learn and work together

Sustainable values

BROMOTION system of values would be modelled as a 3D balance mix:
● 1Drift – managerial rigour
● 2Drift – creativity accommodation
● 3Drift – durable chemistry

Appreciated endeavours/ assignments

Our business consists of supporting your technical/ managerial/ project promoting endeavours by realising required deliverables and creating added-value in:

Brussels representation/ liaison-office
Lobby & Advocacy campaigns
EU programmes subsidies accessing
Business/ financial modelling
Business planning
Feasibility studies
Sustainable development strategies
Audit, assessment, surveys
Studies, peer reviews, analyses, reports
Project/ concept management
Business relocation/ acquisition/ incorporation
Local relationships capacity-building
Networking/ Chamber of Commerce Antenna
Knowledge transfer facilitation
CSR, green economy, climate change, renewable energy

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Humanitaarinen apu
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Nuoret
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Ulkosuhteet
 • Verotus
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 2
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
URBACT - Thematic Experts data base
PRESENCE - European independent consultants network
CORDIS - Experts for research data base

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 50 000
josta julkista rahoitusta: 25 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat: 0
- Avustukset: 0
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
tba : 25 000
muista rahoituslähteistä: 25 000
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut:
tba : 25 000
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

50000 year

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.